torsdag, juni 30, 2005

AP rapporterar också om övervägande utländska självmordsbombare i Irak

Som jag skrivet i ett tidigare inlägg har den amerikanska militären i Irak ansett att den övervägande andelen självmordsbombare inte är irakier. Nyhetsbyrån AP rapporterar nu om just detta fenomen. Enligt både amerikanska och irakiska källor så finns det få bevis på att irakier deltar i dessa dåd. En hög person inom inrikesministeret, överstelöjtnant Ahmed al-Azawi, hävdade att några av självmordsbombarna var så unga som 15 år och alla var från utlandet. En försvarstalesman uppskattade att ungefär 90% var utländska.

Ett undantag till att självmordsbombarna kommer utifrån var den mentalt handikappade mannen med Downs syndrom som terroristerna tvingade på en bombväst och sedan sprängdes på valdagen i januari i år., för övrigt endast tre dagar efter Wijks och Linderborgs sorgliga artikel
"Kan man försvara våldet i Irak?".

Civila dödas mestadels i Irak

Dick Erixon hade en intressant utläggning igår om att det mestadels var civila som dödades av terrorister det gånga halvåret. Informationen hade hämtats från Brookings dokument
Iraq Index, som innehåller information om allt från dödsfall, till återuppbyggnadsinformation och opinionsundersökningar. I Erixons artikel var det hela 76% civila som dött i förhållande till både civila, irakiska poliser och militärer och även utländska trupper. Plötsligt blir det avsevärt mindre positivt att stödja motståndet som en serie av partier och opinionsbildare försökt med:
RKU: det irakiska motståndet som representerar demokratirörelsen i Irak, KMPL(r): Motståndet enda legitima företrädaren för Iraks folk,
Åsa Linderborg och Erik Wijk: varför skulle det irakiska motståndet vara mindre legitimt än exempelvis det danska, norska eller franska under andra världskriget,
motstånd är inte alltid vackert, men det är fullständigt legitimt. Ung Vänster ger sitt stöd till det lagliga och rättmätiga irakiska motståndet. med mera. Naturligtvis får också kolla på syftet med attackerna, t.ex om de uttryckligen riktar sig mot civila eller om de blir offer får attacker mot amerikanska militären t.ex. Även sistnämnda attacker skulle vara förkastliga och emot vad iraks ledning vill men faller kanske inte under ren terrorism. Självklart ska dock även sådana attacker bekämpas och fördömmas och det vore bättre om irakierna mer och mer kan ta över säkerheten i landet. (Men många av de över 100000 personer starka irakiska styrkorna är nu inte tillräckligt utbildade så irakiska ledningen känner fortfarande att de inte klarar sig utan utländsk hjälp.) Men ett antal gånger har just syftet varit att döda så många civila irakier som möjligt, inte minst av utländska självmordsbombare. De är troligen de som som står för den stora delen av civila förluster om man får spekulera lite. Enligt Center for strategic and international studies så sker också de flesta attackerna mot militära och polisära mål medan de större delen av dödsoffren sker vid de civila attackerna.

Tillbaks till Dick Erixons inlägg. En annan sak man skulle kunna anmärka på, men som inte har någon avgörande betydelse för slutsatsen att det är mest civila som dödas, är att de siffror som används i Erixons tabell för antalet civila döda kommer från Iraks Inrikesministerium som i sig har ett visst intresse att rapportera höga siffror, även om jag för den skull inte vill säga att siffrorna är för höga eller felaktiga utan bara annorlunda. Jag bara noterar att jämfört med Iraqibodycounts siffror, som endast passivt övervakar medias rapportering av antalet civila dödsoffer inklusive de från brist på lag och ordning och dålig hälsovård osv, är Iraks ministeriums siffror nästan dubbelt så höga. Vad förklaringen är för Iraks ministeriums högre siffror vet jag inte men det kanske någon annan kan förklara för mig? Ta t.ex fallet Januari då 720 civila rapporterades döda av Irak medan Iraqibodycount rapporterade 413. En snabb omräkning visar att istället för 76% döda civila så blir det nu 65% osv, dvs slutsatsen är densamma.

tisdag, juni 28, 2005

Amerikanerna tycker till om Irak och om truppnivåer

Den senaste opinionsundersökningen i USA angående beslutet att gå in i Irak, hurvida trupperna ska vara kvar osv finns idag publicerad i Washingtonpost. Lite siffror där sifforna inom parentes är hur stödet var för ett år sedan:

 • Tycker du Bush hanterar situationen i Irak bra eller dåligt? Bra: 43% (44%), dåligt: 56%(55%)
 • Med hänsyn både tagit till kostnader och fördelar för USA, tycker du att kriget mot Irak var värt det? Värt det: 46% (47%), Inte värt det: 53% (52%)
 • Om du tänker på kostnader och fördelar för USA, har det varit förlusterna varit acceptabla eller inte acceptabla? Acceptabla: 29% (29%), Inte acceptabla: 69% (71%)
 • Tycker du att kriget mot Irak har medverkat till större långsiktig säkerhet för USA eller ej? Ja: 52% (51%), Nej: 46% (45%)
 • Tycker du att USA blivit fast i Irak eller anser du att USA gör framsteg? Framsteg: 37% (33%), Inte framsteg: 62% (65%)
 • Tycker du att USA borde ha kvar styrkor där tills där är 'ordning' ('civil order restored') trots amerikanska förluster eller borde trupperna ta hem? Trupperna vara kvar: 58% (57%), trupperna tas hem: 41% (42%)
 • Överlag, hur går det för USA i Irak nu? Bra: 42% (40%), Dåligt 56% (60%)
 • Tycker du att antalet amerikanska styrkor i Irak skulle ökas, minskas eller vara ungefär de samma? : Minska: 38%, Öka: 16%, Ungefär samma: 44%. Här finns inga jämförelsesiffror med förra året.

Bilden man får är att amerikanerna visst vill ha hem sina trupper men inte om situationen skulle förvärras. Många ser inte att framsteg görs och det är ungefär hälften tycker att kriget var värt att utkämpas, att kriget bidrar till långsiktig säkerhet mm. Många tycker att förlusterna i människoliv är oacceptabla men vill ändå inte att styrkorna ska lämna Irak i förtid. Det som förvånade mig var att inte opinionen hade ändrats mer sedan ett år tillbaks.


Viktigt tal av Bush ikväll

Idag är det 1 år sedan Irak blev suveränt och ockupationen upphörde. Men på sista tiden har stödet för Irak minskat i USA i alla fall om man ska tro antalet kritiska röster på TV och radio och inte minst från politiskt håll. Mer än 1700 soldater har fått sätta livet till i Irak och uppemot 12000 mer skadade. Kriget har kostat ett pat hundra miljarder dollar och detta är ytterligare en faktor som bidrar till att kriget är alltmer impopulärt. Vidare är det svårigheter med rekryteringen till armén. Allt detta märks i opinionsmätningar där en klar majoritet i de senaste mätningarna säger att Irakkriget inte var värt kostnaderna. Dock vill de flesta amerikaner inte dra tillbaks trupperna i förtid som nämns i ett annat inlägg. Många demokrater har tidigare varit kritiska till kriget men även republikaner i senaten som Lindsey Graham och Chuck Hagel har uttryckt att stödet bland amerikanerna minskar för kriget respektive att 'vi förlorar kriget' (Hagel).

Med denna bakgrund ska nu Bush markera ikväll amerikansk tid att det är ett år sedan irakierna fick ta över sitt land och ockupationen upphörde och ge sin bild av situationen i Irak och ge sin strategi angående Irak i fortsättningen. Condelezza Rice var på TVn i morse i den mest populära morgonshowen (The Today show på NBC) och indikerade vad presidenten skulle säga ikväll och besvarade en hel del kritiska frågor. Rice sa att Bush skulle be amerikanerna att ha tålamod så att Irak har tid på sig att skapa en permanent demokrati. Hon indikerade också att en demokrati mitt i MellanÖstern skulle vara positivt för amerikanerna i att bekämpa extremismen i regionen, och refererade tillbaks till 9/11 när hon sa hur denna extremism kom till USA år 2001. Rice medgav också att våldet i Irak och liv som går till spillo gör det svårt för amerikaner att fokusera på det framgångar som sker i det tysta, som t.ex bygga politisk konsensus för att säkra stabilitet och demokrati i landet. Troligen kommer också Bush att upprepa att USA inte kommer att lämna landet förrän irakierna själva kan klara av stabilitet och säkerhet. Politiska kommentatorer tror inte på några överraskningar i kvällens tal utan det blir en chans för Bush att med egna ord säga hur viktig en framgång är för irakierna, för regionen och för USA och världen i övrigt. Troligen kommer också en fras med 'hard work, hard work' som han var bra på i valrörelsen...

Själv anser jag att oavsett vilken ståndpunkt man hade när USA invaderade Irak (jag hade själv mina reservationer hur det gick till) så borde alla som är för demokrati och mer frihet nu vara på samma sida. Blair sa det bäst under i Bagdad under December 2004:

"And I'd just like to say this very strongly to the outside world, whatever people's feelings or beliefs about the removal of Saddam Hussein and the wisdom of that, there surely is only one side to be on in what is now very clearly a battle between democracy and terror.

On the one side you have people who desperately want to make the democratic process work, and want to have the same type of democratic freedoms other parts of the world enjoy, and on the other side people who are killing and intimidating and trying to destroy a better future for Iraq. "

På ena sidan finns antidemokratiska krafter som vill förstöra varje chans för irakierna att välja sina egna ledare, som vill spränger vattenledningar och avrättar valarbetare på öppen gata förutom att döda sina egna poliser t.ex genom att använda hundar eller förståndshandikappade för att transportera bomber. På andra sidan har vi personer som med risk för sina och sina familjers liv arbetar mot en demokrati, mer frihet och mer tolerans.

Det ligger också i Sveriges och EUs intresse att Irak inte faller tillbaks i en ny diktatur utan att vi är med och hjälper till med uppbyggnaden av polisstyrkor, utbilda tjänstemän och ligger på de stater runt omkring för att få de att försöka stoppa flödet av extremister till Irak från utlandet. På det sättet var de nordiska utrikesministrarnas skrivelser i Svd ett välkommet bidrag oavsett vad ministrarna må ha sagt i andra sammanhang.

måndag, juni 27, 2005

Mp: Mer mat stoppar terrorismen

Under USAs krig mot Afganistan för att avsätta talibanerna och underröja Al Quaidas baser, träningsläger och tillfångata terrorister så skriver miljöpartiets Gustav Fridolin en ytterst märklig artikel som miljöpartiet är så stolta över så att de låter den ligga på deras hemsida. Det är klart redan från början att mp redan från början motsatt sig kriget men motiven till kriget från USA sägs vara ren blodtörst:

"Hur många fler civila måste stryka med för att hämndbegäret ska mättas?"

och det förutsägbara

"Motivet för USA:s bomber är ekonomiska oljeöverväganden och hämndbegär i oskön förening"

Precis som någon sitter där i vita huset och räknar lik för att antalet oskyldiga i afganistan ska bli lika många som under 9/11. Och det vet naturligtvis riksdagsmannen och språkröret själv. Vad har vi hört det här med oljan tidigare?... Sedan fortsätter Fridolin att ge terrorister till ett sorts talesmän för alla förtryckta och fattiga människor på jorden:

" Desperationen som får människor att utföra terrorhandlingar kommer av en orättvis världsordning där några blir allt rikare medan de fattiga fortsätter vara fattiga för att det tjänar de rikas syfte att de är det. Den 11 september, samma dag som planen kraschade in i World Trade Center, dog 35615 barn av undernäring. Det är ingen ursäkt för terroristerna, för våld av det slaget finns inga ursäkter, men det är en förklaring. En förklaring som man kan välja att se och motverka och på så sätt skapa en rättvisare värld."

Så menar Gustav och Mp verkligen att om vi skickar 35615 matransoner till de berörda barnen så försvinner terrorismen? Ja det verkar så:

"Man kan stoppa terrorismen. Det finns mat och resurser åt alla. "

Hur går det ihop? Vem tror ärligt på att Osama och hans groupies inte äter sig mätta eller att de bryr sig om hungern i Afrika t.ex? Ett antal olika studier (från Government school of Government vid Harvard , National Bureau of economic research, Studie vid Princeton) har visat att sambandet mellan fattigdom och terrorism inte alls är särskilt klart. När man inte tror att han kan sjunka längre så börjar han argumentera att skuldavskrivningar stoppar terrorismen eller att införande av Tobinskatt eller avskaffande av WTO gör det.

Som en parentes, och lite ironiskt då Fridolin säger att mat botar terrorism, kan nämnas att Gustav Fridolin också upprörs förfärligt av att USA försökte hjälpa afganerna att bekämpa sin hunger under kriget genom att släppa ner matpaket från luften. Problemet var att talibanerna hade skapat en situation där en mass-svält hotade inför vintern och våren och att de styrande själva ofta tog sina medborgares mat genom att bryta sig in i internationella organisationers matförråd. Då när USA försöker släppa ner till de fattiga afganerna säger den förutsägbare Gustav:

"Matbomberna är lika mycket krigsbomber som de bomber som spränger civila och FN-personal i bitar"

Jaha, mat är lösningen på terrorism men inte när USA står för maten blir väl den slutliga slutsatsen. Hade det inte varit för att afganerna svalt hade det varit lite komiskt.

DN och Fox News

Jag kunde inte låta bli att kommentera en DN-Kultur-artikel från igår kallad Rävens nyheter. Artikeln handlar allmänt om USA nyhetsförmedling men specifikt om nyhetskanalen Fox News. Alla vet att Fox har en skara av kommentatorer av mer konservativt snitt som står som värdar för pratshower där de väljer att bjuda in de gäster de vill ha. Oftast kommer i Fox nyhetsammanfattningar av speciella presentatörer vid varje hel- och/eller halvtimme medan resten av tiden under vissa tider av dagen ägnas åt reportage men under kvällstid mest åt kommentarer åt aktuella händelser.

Jag själv är ingen storkonsument av Fox men däremot har de som många andra kanaler intressanta paneldiskussioner emellanåt med inbjudna gäster. Jag tänker definitivt inte försvara alla uttalanden som kommit från kanalens medarbetare eller gäster. Det jag vänder mig mot i DN är att de använder fraser som 'Demonstranterna kallas ”knuckleheads”, dumskallar.' och 'Den amerikanske talibanen John Walker Lindh döps till ”Jihad Johnny” för att nedvärdera kanalen. Man får intrycket att alla reportrar och kommentatorer gör det konsekvent enligt order men kan det tänkas att det är någon enskild kommentator av typen O'Reilly som gjort det någon gång?

När man låter amerikanerna själva beskriva Fox väljer man inte någon person som faktiskt försvarar FOX och dess rätt till att ha konservativa kommentatorer utan man frågar personer som ligger bakom den FOX-kritiska boken/filmen Outfoxed vad de anser om kanalens nyhetsrapportering. I allmänhet liberala New York-bor utfrågas om Fox istället för folk med mer konservativa värderingar osv.

Artikeln börjar med att berätta att Fox är tre gånger större än CNN och avslutar med att citera hur kanalen har en funktion för en viss grupp människor (uppenbarligen en stor grupp eftersom uppenbarligen Fox är en populär kanal): '”Märkligt nog är Fox en tröstande röst för en speciell grupp i samhället: en grupp som kanske har misslyckats med att nå sina drömmar. Då har Fox i alla fall försäkrat dem om att misslyckandet inte är deras eget fel, utan orsakat av kriminella, utlänningar, homosexuella, demokrater eller någon annan verklig eller fantiserad outsider.”' Bilden man får av medelamerikanen är alltså en som är hatfylld och fördomsfull och som är misslyckad i största allmänhet. Tidningen raljerar över Foxs slagord Fair&Balanced. Frågan är om författaren till denna artikel själv kan leva upp till sina krav om rättvis rapportering.

Jag tycker det är viktigt att skilja mellan nyhetsrapportering i sig och diskussions- eller pratshowsprogram när man bedömer partiskheten i en kanal. Försök till objektivitet, hur det nu mäts, kan vara eftersträvansvärt i förstnämnda fallet medan i andra fallet är en kanal i mina ögon fria att bjuda vilka gäster de vill och ha olika profil på sina kommentatorer.

fredag, juni 24, 2005

Sunnis godkänner konstitutionsrepresentanter

Mycket av våldet i Irak har varit i Sunniregionerna och utförts av Sunnis. Ledande sunnimuslimer har uppmanat till våld mot koalitionsstyrkorna och mot regeringen. Valet i Januari bojkottades av många sunnis och därmed fick de få representanter i parlamentet (17 av 275). Detta ska jämföras med att shias och kurder har sammanlagt 80% av befolkningen. Ett problem har varit att sunnis har haft litet om inte något inflytande på skrivandet av den nya konstitutionen som det sedan ska röstas om i hela landet. Ett större deltagande av alla landets grupper has ansetts av t.ex EU och USA skulle ge än mer legitimitet till konstitutionen. Nu i dagarna så har ett femtiotal ledande sunnis, t.ex klanledare, religiösa ledare, och politiska ledare, godkänt 15 representanter (av kommittens totala antal 71) till kommitten som skriver författningen. Detta är en utveckling som går åt rätt håll.

Iraks premiärminister: USA måste stanna

Iraks valda premiärminister Ibrahim al-Jaafari sa igår att den USA-ledda koalitionen måste stanna i Irak tills den irakiska styrkorna är fullt beredda att ta över försvaret av sitt land själva. Han avråder vidare att sätta en tidtabell för utländska truppers avtåg vilket skulle enligt honom skulle uppmuntra terrorister. Det rapporterar nyhetsbyrån AP.

Iraks president har tidigare sagt liknande saker..

Det är svårt att se att någon kan fortsätta prata om ockupation när Iraks ledande företrädare begär hjälp från koalitionen, politikerna har valts utifrån från de irakiska folkets röster, FNs säkerhetsråd enhälligt uttalat att ockupation upphört osv.

tisdag, juni 21, 2005

Saudier är vanligaste självmordsbombare i Irak

NBC har undersökt var de utländska självmordsbombarna som dött i Irak kom ifrån och presenterade resultatet idag. Inte så oväntat låg Saudiarabien i topp, dvs samma stat som bidrog med de flesta 9/11-terroristerna. NBC studerade på var mer än 400 glorifierade självmordsbombare på islamiska siter hade som hemland och resultatet var som följer:

 • Saudiarabien: 55%
 • Syrien: 13%
 • Nordafrikanska stater: 9%
 • Europa:3%

Amerikanska militären meddelar också att syrier och saudier är de som mest ingår i motståndsrörelsen utifrån. Tidigare i våras hävdade en hög militärtalesman för koalitionstyrkorna i Irak att de flesta självmordsbombare i Irak är just ickeirakier.

måndag, juni 20, 2005

'Motståndet' i Irak dödar mest civila

Då jag vill ha information om världen och hur den tolkas och framställs från lite olika tidningar och media går jag ibland in på sådana sidor som Vänsterpartiets tidning Flammans hemsida eller kollar t.ex vad som sägs på arabisk media på memri.org.

Nu senast var jag inne på Flamman och där fanns en löpsedelsrubrik som sa "Irak: Ockupanternas militär är huvudmål" De hänvisade till en rapport från Center for Strategic and International Studies (CSIS), en oberoende tankesmedja i USA, som håller på med en utredning om 'motståndet' i Irak. De som endast läste Flammans rubrik kunde lätt få en felaktig uppfattning. Rapporten refererar till att mellan September 2003 och Oktober 2004 så var det över 3000 attacker mot koalitionstrupperna exempelvis men 'endast' 180 riktade mot civila.

Tittar man lite närmare på statistiken så ser man antalet dödsoffer dock inte alls följer denna trend. Antalet dödade vid attacker mot koalitionsstyrkorna vid dessa attacker var 451 medan vid attackerna mot civila var det enligt rapporten 1981. Så vilket är värst kan man fråga sig och vad ska man således fokusera på i sin rapportering, antalet attacker eller dödade av olika sorters attacker? ANledningen till att Flamman och andra valde att fokusera på antalet attacker var naturligtvis att det ser mer respektabelt ut för de som stödjer motståndet om de kan säga att de endast attacker militära och legitima mål. Men i praktiken är det alltså mest civila som stryker med i deras kamp.

CSIS-Rapporten går vidare och påstår att de flesta av självmordsbombarna är utländska jihadist som söker martyrdom för sin Gud i Irak. De uppskattas till runt ett tusental som kommer från Syrien, Iran och Saudiarabien och uppskattas utgöra 5% eller så av den totala motståndet, beroende hur många som säknas in i motståndet. Siffrorna varierar väldigt här. Rapporten gör också klart att Sunnimuslimerna, som står för det mesta av våldet (t.ex f.d. Baathist och regimvänliga), endast står för 15-20% av Iraks befolkning så det är inte en allmän uppresning det är fråga om. Den som vill läsa mer om vilka som står för attackerna i Irak kan kolla på Center for strategic and International studies

Något som för övrigt är lite intressant hur Vänsterpartiets tidning Flamman använder CSISs rapport för att bevisa att motståndet attackerar koalitionen när CSIS 'endast' redovisar 1983 civila dödade från September 2003 till Oktober 2004. Även om man räknar ihop mord av olika anledningar under den ovannämnda perioden kommer man inte upp i mer än 3000-3500. Å andra sidan verkar flera vänsterdebattörer (och andra) ofta hänvisa till en siffra av 100000 (Lancetstudien med egentligt konfidensintervall mellan 8000-196000) döda i Irak under ett år vilket inte riktigt verkar gå ihop med CSIS uppskattningar. Men det kanske någon annan kan förklara för mig?

måndag, juni 06, 2005

Om opinionen bland palestinierna

Palestinagrupperna.se har resultat från en opinionsundersökning gjord på västbanken och Gaza under Maj i år. Där finns både negativa och positiva siffror: http://www.palestinagrupperna.se/Opinion.pdf

Det mest negativa var att hela 49.7% stödjer ren terrorism i form av självmordsbombingar mot civila. Det positiva ligger i att denna siffra gått ner från hela 62.1% för ett år sedan. Ungefär samma siffor gäller för stöd för intifadan eller hurvida de anser att intifadan fortfarande pågår. Vågar man spekulera i att de som stödjer självmordsbombingar mot civila är samma personer som stödjer intifadan i stor ursträckning? 57% säger nu att militära operationer mot israeliska mål motverkar palestiniska säkerhetsintressen, under nuvarande politiska klimat.

48% tycker att fredsprocessen genomgår svåra förhållanden och har osäker framtid. 20-25% tycker att fredsprocessen är död respektive att den kan ha en framtid.

Fatah-fraktionen får ungefär 36% röster mot Hamas 20%, Islamiska Jihad 3.7%, PFLP 2.7% osv. 28% säger sig inte ha förtroende för någon fraktion.

En majoritet (58.7%) är någorlunda nöjd med Abbas och drygt en tredjedel tycker att det politiska klimatet blivit bättre efter Abbas tagit över ledningen men det flesta tycker det är som innan eller värre.

48.6% mot 38.6% skulle välja ett politiskt program baserat på fundamentalistiska trender jämfört med mer sekulära trender.

Hela 65% tycker det ligger i palestiniernas intresse att behålla vapenvilan tills slutet av året. Dock vill 54.6% inte se något våld från säkerhetsstyrkornas sida för att stoppa attackerna mot Israel från de som motsätter sig vapenvilan.

Sammantaget är det en rätt blandad och lite motsägelsefull bild man får för stödet för en fortsatt process mot fred med Israel. Visst, minskat stöd för ren terrorism men fortfarande ungefär hälften av befolkningen som stödjer självmordsbombningar mot civila alltså. Eftersom det anses ligga i palestiniernas intresse bör vapenvilan fortsätta ett tag men säkerhetshetsstyrkorna har inte något vidare stöd för att stoppa attacker mot Israel.

Saudisk hat-ideologi sprids i moskèer

En tjock rapport från Freedom House angående hat-ideology i amerikanska moskeer från Saudiarabien har nyligen publicerats och här en del av det viktigaste fynden:
 • Diverse publikationer från saudiarabiska staten som hämtats från amerikanska moskeer kräver, på arabiska, att det är en religiös plikt för muslimer att hata kristna och judar och varnar för att imitera, bli vänner med, eller hjälpa dem, eller att delta i deras festligheter.
 • Demokrati fördöms som stridande mot islam.
 • Dokumenten, alltså de officiella saudiska, betonar att när muslimer befinner sig i de icketroendes land så måste de agera som de befinner sig bakom fiendelinjen. Antingen är de där för att skaffa kunskap och pengar som senare ska gå till jihad mot de otrogna eller så är de där för att omvända åtminstone några till islam. Alla andra skäl för att befinna sig bland icketroende är icke legitimt och om inte muslimen lämnar området så snart som möjligt så fördöms denne som en icke sann muslim.
 • Mildare former av islam än wahabism-typen som tillämpas i Saudiarabien kritiseras och dess utövare fördöms som otrogna. Som exempel i rapporten, baserat på hundratals officiella saudiska dokument, så fördömmer den saudiska propagandan de imamer i väst som inte vill fördöma alla kristna och judar som otrogna med dödsstraff. De imamer ska alltså dödas för sin tolerans.
 • De som konverterar ut från islam ska mördas säger uttryckligen avdelningen för islam inom den saudiska staten.

Man vill inte tro att det är riktigt sant men denna extremism måste naturligtvis motarbetas på alla fronter. http://www.freedomhouse.org/religion/news/bn2005/bn-2005-01-28.htm

onsdag, juni 01, 2005

Ung Vänster stödjer politiska mord?

Från att ha på det mest kategoriska sätt fördömt Israels mord på terroristorganisationen Hamas ledare, Yassin och Rantissi, verkar nu Ung Vänster i praktiken ha stött ett försök till politiskt mord i Israel. Det är en av de ledande rabbinerna, Ovadia Yosef i Shaspartiet, som 3 personer från den Ung Vänster-stödda terrororganisationen PFLP försökt mörda men planen uppdagades i samband med en annan utredning av säkerhetstjänsten rörande självmordsbombare från PFLP som försökt förstöra fredsprocessen tidigare i år. Är detta vad svenska skattepengar ska användas till?

Som tidigare rapporterats har Ung Vänster stött PFLP ekonomiskt och uppmanat andra att göra det med: http://www.ungvanster.se/pressmeddelande.asp?do=visa&id =63 Hur Ung Vänster fördömer mord på terrorister finns här: http://www.ungvanster.se/pressmeddelande.asp?do=visa&id =277 Rapporteringen om PFLP och mordplaner nedan: http://www.jpost.com/servlet/Satellite?pagename=JPost/J PArticle/ShowFull&cid=1113704366256 http://www.haaretz.com/hasen/spages/566059.html

Hit gick Ung Vänsters pengar...

År 2002 satte Ung Vänster stolt in pengar i ett konto som gick till marxist-leninistiska PFLP, som bl a varit inblandande i flygplanskapningar och hade kopplingar med både Baader-Meinhof och Röda armen under 70-talet. Organisationen har som uttalat mål förstörandet av Israel men det var inte nog för att Ung Vänster skulle stoppa betalningen. PFLP har på senaset tiden varit en av organisationerna som avvisat ett vapenstillestånd begärt av Abbas. Nu senast rapporterade den israeliska säkerhetstjänsten att 3 män gripits som sänts ut för att sabotera en mer fredlig utveckling i MellanÖstern i år, varav 2 av dem var självmordsbombare. Där ser man var partistödet alternativt Ungdomsstyrelsens stöd till Ung Vänster går till, till försök mot sabotage mot en möjlig vapenvila och möjlighet till fredsprocess och direkt motsatt vad den demokratiskt valde ledaren bland palestinierna ville ha. Är det inte märkligt att de som ropar mest om att krig och våld inte leder någonvart är de som samtidigt motarbetar en utveckling mot mer frihet och demokrati och fred i praktiken? http://www.haaretz.com/hasen/spages/560923.html http://www.jpost.com/servlet/Satellite?pagename=JPost/J PArticle/ShowFull&cid=1112581160004 http://www.ungvanster.se/pressmeddelande.asp?do=visa&id =63 http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/middle_east/israel_ and_the_palestinians/profiles/1604540.stm

Ung Vänster och PFLP (del 1)

Ar 2002, den 26 Juni betalar Ung Vanster 4000 kr till PFLP- (Popular Front for the Liberation of Palestine). I ett pressmeddelande fran Ung Vanster sages:

"Nu har vi som utlovat gjort en första preliminär inbetalning till PFLP. Vi vill sätta fokus på det absurda i EU:s så kallade terrorlista. Vi vill också pröva den svansviftande svenska lagstiftning som ska kriminalisera kontakter med de godtyckligt utpekade organisationerna Vi kommer att göra en ny inbetalning den 2 juli”.

Det säger Ung Vänsters ordförande Ali Esbati. Ung Vänster gjorde i förra veckan ett utspel där organisationen sade sig vilja testa de beslut som fattats om straff för kontakter med organisationer som EU betraktar som terroristorganisationer. Till den listan lades nyligen bland andra den palestinska organisationen PFLP, som ingår i PLO, och Farc-gerillan i Colombia. -

Rättsläget är oklart. Det vi vill testa är om den svenska rättsstaten verkligen är beredd att sätta någon i fängelse eller frysa tillgångarna för personer och organisationer för att de gjort något som till för en vecka sedan betraktades som oproblematiskt. Vi har satt in pengarna på det konto som Emmaus Björkå i Göteborg har använt när de haft ett civilt biståndssamarbete med PFLP. Det är ju uppenbart orimligt om den verksamheten nu plötsligt skulle betraktas som kriminell."

Nu undrar kanske nagon vad PFLP ar for nagon organisation. BBC In-Depth (http://news.bbc.co.uk/1/hi/in_depth/middle_east/israel_ and_the_palestinians/profiles/1604540.stm) skriver om organisationen:

"Combining Arab nationalism with Marxist Leninist ideology, the PFLP sees the destruction of Israel as integral to its struggle to remove Western influence from the Middle East. It is believed to have about 800 members and operates in Lebanon, Israel, the Occupied Territories and Syria, where the PFLP has its headquarters. During the 1970s the group fostered links with militant groups across the world, including the German Baader Meinhof organisation and Japan's Red Army. Working with other groups, the PFLP pioneered aircraft hijackings as a high profile means of drawing attention to their movement, most notably the capture of an Air France plane en route from Paris to Athens in 1976. "

Och denna organisation som ser Israels forstorelse som viktig ger alltsa Svenska Ung Vanster bidrag till. Ung Vanster borde skammas och be om ursakt. Till saken hor att PFLP ett ar tidigare hade tagit pa sig mordet pa Israels turismminister. Tre manader fore overforingen av pengar fran Svenska Ung Vanster tog PFLP pa sig en sjalvmordsbombning i ett varuhus.

Ledande iranier hedrar terrorister

President Khatamis rådgivare för kvinnoaffärer och generalsekreteraren för den iranska kvinnoförbundet och ett antal kvinnor i det iranska parlamentet har nyligen aktivt deltagit i en konferens "Commemorating the Palestinian Female Martyrdom-Seekers." (ungefär hedrande av palestinska kvinnor som vill bli självmordsbombare). Detta rapporterar Irans statliga TV som sände direkt från konferensen. De ovannämnda prisade de kvinnor och flickor som utförde självmordsbombningar och offrade sina liv för det palestinska folket.
http://www.memritv.org/Search.asp?ACT=S5&P1=75#

$2.95 a month web hosting Bloggtoppen.se