söndag, juli 31, 2005

Överdos av terror

Den senaste tiden har jag nästan uteslutande skrivet om terror och extremism i världen, länkat till sidor ofta anknyter till tar upp dylika ämnen och det har blivit för mycket sådant och för ensidigt.

Idag tänkte jag skriva om något annat och inte direkt något om utrikesfrågor som jag med brist på bättre döpt bloggen till. I förrgår hörde jag ett inslag på radiokanalen NPR som jag blev lite berörd av och ville dela med mig. Det var en gammal poet (Stanley Kunitz) som fyllde år och som istället för att sitta och diskutera hur han hade blivit så gammal och hur hans hälsa var istället ville läsa upp en av hans egna dikter (The Long Boat). Det är lite speciellt med en människa så gammal och med så många upplevelser och erfarenheter dela med sig av vad han tycker är viktigt på ett så personligt sätt som det gjordes. Välj 'listen' överst här.
Vidare vill jag också rekommendera showen 'Prairie Home Companion' som sänds på lördagar i USA på NPR med. Det är en show jag inte upptäckte förrän jag flyttade till USA och växlar med komediinslag och musik och funderingar av Garrison Keillor som håller i showen. Där upptäckte jag t.ex artisten Iris Dement och ofta sjungs alternativa verser
till Dylan-sånger-sånger. Återkommande inslag är radiosketcher om 'English majors'
ett exempel här,
om Sverige, om att vara svensk men även politiska sketcher. Garrison Keillor skämtar om både demokraterna och republikanerna men är en demokrat så skämten och kommentarerna på showen reflekterar ibland detta. En annan grupp i Washington, The Capitol Steps, gör sketcher och sånger av aktuella händelser och politiker med ett stort mått av satir. Lyssna t.ex på klipp på Amazon.

fredag, juli 29, 2005

Irans president glorifierar martyrdom

När resten av världen funderar på vad vi kan göra för att motverka terrorism och extremism så glorifierar irans nya president Mahmoud Ahmadi-Nejad martyrdom. Presidenten enligt MEMRI:

"Finns det konst som är vackrare, mer helig och mer evig än martyrdomens konst? En nation med martyrskap vet ingen fångenskap. De som vill underminera denna princip underminerar fundementen till vårt oberoende och nationella säkerhet."

Undrar vad Irans president menar med 'underminera denna princip' (om martyrskap) här. Är det kritik angående förkastliga självmordsattacker i Islams namn som presidenten möjligtvis har några problem med... RolandPM gör en kommentar angående denna artikel och nämner att vi borde stödja de moderata muslimerna och goda krafterna för att motverka terrorism och det är bara att hålla med.
Vidare rapporterade Expressen igår hur Iran rekryterar självmordsbombare via annons. Ledande irakier har tidigare deltagit i konferenser för att glorifiera potentiella självmordsbombare. Bevare oss för en regim med kärnvapen och med denna inställning till martyrskap.

Amerikansk fatwa mot terrorism

Idag har amerikansk TV intervjuat företrädare för islams största samarbets- , informations- och lobbyorganisation CAIR vars muslimska råd just antagit en fatwa, ett islamiskt juridiskt utlåtande, mot terrorism mot civila. T.ex står det i fatwan att:

Targeting civilians’ life and property through suicide bombings or any other method of attack is haram – or forbidden - and those who commit these barbaric acts are criminals, not “martyrs.[..]
In the light of the teachings of the Qur’an and Sunnah we clearly and strongly state:
1. All acts of terrorism targeting civilians are haram (forbidden) in Islam.

2. It is haram for a Muslim to cooperate with any individual or group that is involved in any act of terrorism or violence.

3. It is the civic and religious duty of Muslims to cooperate with law enforcement authorities to protect the lives of all civilians.

Hundratals muslimska organisationer i USA och Kanada står bakom fatwan. Jag kollade lite snabbt vilka andra som nämnt detta genom Technorati. Jihadwatch förminskar betydelsen av denna fatwa i och med att termerna 'civila' och 'oskyldiga' inte är definierade vilket ger ett visst utrymme för tolkningar, t.ex om civila i krigsförande stater kan anses vara oskyldiga osv. Dock ser jag ändå en deklaration som denna som lite positiv åtminstone. Är det så att imamer i muslimska organisationer som står bakom fatwan hyllar självmordsbombare i Israel som martyrer kan media och allmänheten konfrontera dessa imamer med fatwan och säger de då att den inte gäller pga av de inte ser israelerna som oskyldiga eller civila så blir det starkt tryck från samhället på muslimska organisationer att bättre specificera sina termer i fatwan för att ta avstånd från terrorism.
Uppdatering den 29:e Juli:
En anonym läsare gav en länk till Counterterrorisms blogs kommentarer angående fatwan och sammanfattningsvis skriver de att fatwan är att anse som en bluff avsedd av vilseleda det amerikanska folket att de muslimska organisationerna som stödjer fatwan är moderata, att fatwan inte tar avstånd från någon islamisk grupp, eller fördömmer extremism ligger bakom terrorismen. Vidare beskriver Counterterrorisms blog personer i det nuvarande och tidigare rådet som utfärdar fatwor som själva haft anknytningar till extrema organisationer som islamiska jihad och Hamas. Ytterligare anklagelser mot CAIR finns här.. På amerikanska CNN idag fortsätter media att ta upp fatwan och intervjua ledande i CAIR och jag har sett pr-videon från CAIR som visas på TV angående avståndstagande mot hat och terrorism, antagligen för att försöka bättre på muslimers rykte, ställning och anseende i USA genom att visa att de visst tar avstånd från terror än något annat. Hoppas att de har kampanjer inte bara utåt för att marknadsföra sig mot andra grupper utan också inåt för att försöka minska på extremismen i vissa undergrupper. Men det klart, är det så att flera medlemmar i CAIRs råd som utfärdade fatwan själva har kopplingar till extrema organisationer som underminerar det mycket som CAIR säger sig vilja verka för.

torsdag, juli 28, 2005

Internationell humanistorganisation censurerades från att kritisera självmordsbombingar vid FN

IHEU (International Humanist and Ethical Union), som har konsultationsstatus vid FN i New York och Geneve, vid Unicef i New York osv censurerades igår (via lgf) vid en underkommitte till FNs kommission för mänskliga rättigheter. Det var ett tal av IHEU ägnat åt att kritisera självmordsbombningar men specifikt ägnat åt att argumentera för att FNs kommission för mänskliga rättigheter skulle anta en resolution för att varje kallelse om att döda, utöva terror eller utöva våld i Guds namn skulle kategoriskt fördömas. Dock såg de islamiska ländernas representanter det som en attack mot islam och IHEU kunde inte avsluta sitt tal pga dessa länders avbrott. Ska det vara så omöjligt att gå med på att ta avstånd för kallelser för död och våld i religions namn?

onsdag, juli 27, 2005

Ken Livingston upphör inte att förvåna

Tänk er att Londons borgmästare efter terrorattackerna hade sagt följande angående självmordsattacker:

"Givet att islamisterna inte har har några jetflygplan eller stridsvagnar så har de endast sina kroppar att använda som vapen. När det är en orättvis balans så är det vad folk gör."

Vad hade reaktionen blivit? Krav på hans avgång kanske? Nu var det direkta ursäktande uttalandet från Ken inte angående attackerna i London men däremot om självmordsattackerna mot Israel. Kolumnisten Jonathan Freedland i the Guardian ber Ken att sluta leka med elden och omfamna extrema islamister.

tisdag, juli 26, 2005

Intervju med Lord Nazir Ahmed, den första muslimen i brittiska överhuset

Amerikanska NPR intervjuade Nazir, en av Englands ledande muslimer, angående terrorattackerna i London, angående opinionen bland brittiska muslimer (och specifikt Daily Telegraphs opinionsundersökning), om integrationen av andra och tredje generationer muslimer i väst och hurvida muslimska ledare tar avstånd inte bara från terrorattacker i London men också från de i Irak och i Israel. Mycket intressant faktiskt och en del oväntade svar. T.ex verkar Nazir tycka att det är dags att minska hatpredikningar från moskeer från radikala imamer. Nazir argumenterar också för att muslimer behöver integreras mer i Storbritannien och att det brittiska samhället är ett välkomnande samhälle men att ansvaret på bristen på integration ligger på den egna gruppen och speciellt på egna muslimska ledare som har hållit väldigt god kontakt med MellanÖsterna och SydAsien men inte lika god kontakt med det brittiska samhället. Intervjun varar nästan 8 minuter.

Hur kan vi sluta fred med mördare?

Ungefär så låter en fråga på Svenska dagbladets frågor och svar om terrorism. Den faktiska frågan var otroligt nog 'Vad kan västvärlden göra för att få fred med terroristerna?', alltså verklig appeasement. Svaret kom sedan inte oväntat från en islamolog i Lund som kör med det gamla vanliga, dvs att det är västs fel inte minst i Israelfrågan och Irak och i MellanÖstern i stort. Sanslöst av Svenska Dagbladet att ha en sådan fråga och svar under artikelrubriken 'Frågor och svar om terrorism'.

måndag, juli 25, 2005

Newsweek kritisk till rapporteringen av dödsfall orsakade av USA

Under rubriken 'Sanningen är det första civila offret' så rapporterar det i nya numret av Newsweek att rapporteringen angående dödsfall i Irak är missledande. Såhär sammanfattas artikeln:
Tiotusentals av irakier har dödats sedan 2003. Men dödsfallen pga av USA är inte alls så vanliga som krigets kritiker skulle vilja få oss att tro.

Författaren kritiserar den senaste undersökningen från Iraq Body Count där det påstods att ungefär 25000 dödsfall hade varit sedan mars 2003. Newsweek ställer en retorisk fråga om hurvida alla dessa dödsfall är USAs fel:
"Är det polismannens fel om kidnapparen dödar sin gisslan?"

Författaren ifrågasätter hur rättvisande rapporteringen till media var angående hurvida de dödade var civila och rebeller/motståndsmän/terrorister/saddamanhängare som alla strider utan i civila kläder någon uniform, i strid med krigslagar och konventioner. Så när media får information från sjukhus så är det mycket möjligt att de dödade redan hamnar i fel kategori, dvs civila är inte alltid civila.

Sedan tar Newsweek upp något som fick stort utrymme i media efter IBCs rapport och det var påståendet utifrån rapporten att 37% av de civila offren stod USA för, den största kategorin det fanns. Reportern ifrågasätter som jag indelningen i kategorierna 'Okänd agent' och 'kriminella mord'. Reportern härleder att 'okänd agent'-kategorin till viss del innehåller mord från terrorister och rebeller/motståndsmän och skriver om kategorin 'kriminella mord':
"Snacka om lögn, förbannad lögn och statistik. Det är uppenbart för varje person som har varit i Irak att den stora majoriteten av dessa mord är politiska avrättningar och de allra flesta av dessa är från antiockupationsstyrkor och mot varje person som har den minsta lilla förbindelse med amerikanska eller irakiska auktoriteter, vare sig det är lediga poliser eller städerskor. "

Författaren tar även upp Lancetstudien utan att tillföra särskilt mycket nytt även om det kan vara värt att läsa. Det mest intressanta kommentaren är observationen om hur politiska dessa dödsfallsreporter är och hur t.ex Lancet-författarna la upp sin rapport på nätet före publikation för att få genomslag före det amerikanska valet i höstas.

Lite tankar angående att hantera terrorismen

Det har varit många intressanta tankar från skribenter i tidningar och bloggar angående orsaken till terrorism och hur vi ska hantera den den senaste tiden. En sådan fråga är hurvida det faktum att Väst gick in i Irak kan vara en förklaring. Det har exempelvis LousieP på Frihetspropaganda varit inne på och liknande tankar har Fredrik på Frihet som Frihet och
Dennis på Sänd min rötter regn haft. I alla dessa fall har här ansvarsbördan tydligt lagts på islamisterna och terroristerna något som inte alltid är uppenbart eller antytt när Irak används som en förklaring till terrroristdåden. Jag kan inte heller se det som särskilt förvånande att terrorister försöker attackera nationer som varit inblandade i Irakinvasionen och därmed försöker skapa en politisk kris och tryck för att ta ut utländska trupper ur MellanÖstern. Jag kan inte riktigt se hur det moraliska i invasionen förändras ifall att några personer får för sig att spränga oskyldiga. Vissa kända vänstertyckare som Jan Guillou och John Pilger upprepar islamisternas egna argument i att kritisera främst västvärlden för attackerna och inte förövarna i första hand. En fara i att diskutera vad grundorsaken är för attackerna är att vi lätt hamnar i situationen att vi ska förstå terroristerna och steget är inte långt från att förstå terroristerna till att acceptera vad de gör eller att återupprepa deras egen propaganda t.ex att detta är för att Väst förtrycker och muslimer. De som utövar våld på det viset har alltid det personligt ansvaret. Överhuvudtaget kan jag inte förstå att vissa direkt när terrorattacker sker försöker utmåla gärningsmännen som de som tar strid för och uttrycker sin frustration över fattigdom, ekonomiska orättvisor och förtryck som en sorts Moder-Teresa-terrorist som Alicio skriver. Jag menar, om du uttryckligen planerar och attacker civila för att döda så många oskyldiga kvinnor, barn, och män som möjligt hur kan det gå ihop med deras omsorg om de svage i samhället i övrigt?
Något som skrevs Caleb Carr i OpinionJournal igår som jag kan hålla med om var att:
"Det yttersta målen för Londonattackerna var förstås inte människor. Istället var de en samling regeringspolicyer som terroristerna hoppades förändra genom att skilja de politiska ledarna från stödet från deras skakade medborgare."

Tanken är förstås att om terroristerna dödar tillräckligt många personer så tvingas det attackerade landet ändra sin politik till islamisternas fördel. I Spanien attackerades landet och det blev maktbyte och den spanska trupperna togs hem från Irak. Det ska sägas att det ickeregerande socialistiska partiet hade sagt att trupperna skulle tas hem i vilket fall om de fick makten men sett från terroristernas ögon var resultatet uppnått. I fallet med England var det kanske rimligt att anta att ju fler attacker mot London desto mer skulle kritiken mot Blair och hans Irakpolitik öka. Och många som nu stämmer in och anklagar Blair för Irakkriget och hans del i Londonattackerna gör sig lite till talesmän för de politiska mål som terroristerna har tror jag. I flera andra fall har terroristerna lyckats med sina attacker till exempel i Libanon under 80-talet då senare i amerikanska soldater togs hem. Jag tror att eftergifter för terrorister och terrorism bara gör att terrorism som politiskt instrument blir starkare och mer attraktivt.

I en demokratisk och öppen stat går det aldrig att skydda sig helt mot terrorattacker oavsett hur mycket resurser som satsas på att skydda människor på tåg, bussar, flygplan men även i den vanliga vardagen på jobbet, på affärscenter mm. Är det säkerhetskontroller på ett ställe går det alltid för terroristerna att hitta något annat ställe att spränga sig eller bomberna. Så det gäller att satsa resurserna så att väldigt stora massmord kan undvikas som på flygplan som kraschar in i byggnader mm. Kampen mot terrorismen, eller kriget måste också föras på många olika plan som att låsa pengar för organisationer som tagit på sig terroristattacker som Hamas och dylikt, att ha ökat informationsutbyte mellan länder i syfte att förhöra och gripa personer innan de slår till, att ha viss ökad övervakning av vissa misstänkta extremistgrupperingar från säkerhetsorganisationernas håll,att omedelbart stoppa inträde i Sverige och EU för personer, särskilt religiösa ledare, om det är känt att de öppet har stött eller stödjer terrorism, rättfärdigar mord på civila i religions namn osv.
Fareed Zakaria i Newsweek har funderingar åt detta håll med:

"Västerländska länder kan göra mer också. Vi krigar militärt mot ett fenomen som är i mycket ickemilitärt. I en kamp om ideer kan ingen kula vinna. Vi måste presentera en positiv vision för muslimska samhällen och bli sedd som en vänlig och positiv kraft av dem och på det sättet stärka de moderata och liberala muslimerna.

Men det är en kamp och inte ett akademiskt seminarium. Vi måste också diskreditera och delegitimisera och avslöja barbariska ideer. "

Här har jag iofs en kommentar i att militära medel som i Irak är nödvändiga för tillfället för att hjälpa irakierna så länge de vill ha hjälp med att bekämpa våldet i landet. Dock poängterar Fareed Zakaria att viktigaste biten i att bekämpa terroristerna kan de moderata muslimerna stå för. Thomas Friedman har tidigare varit inne på samma tankegångar i att det upp till de moderata krafterna inom Islam nu att bekämpa den 'jihadiska dödskult' som den har mittibland dem. Vissa muslimer säger att de som dödar oskyldiga kan inte vara riktiga muslimer men det räcker inte längre att låtsas som om terroristerna agerar oberoende av islam. Den amerikanske läkaren, muslimen och skribenten Zuhdi Jasser på Free Muslims Coalition har skrivit en bra sammanställning om vad muslimer kan och bör göra för att motarbeta extremismen. Han börjar med att vända sig emot invändningen att terroristerna inte kan vara muslimer pga att de begår våldsamma handlingar. Det må vara korrekt enligt Islam men han påpekar att dessa personer inte bara dök upp hux flux utan de använder samma skrifter, samma traditioner, samma böner, samma språk och kommer från någonstans inom vårt samhälle. Att argumentera vad som är det sanna Islam är bara förnekelse och undanflykter. Sedan kommer han med lite förslag om vad moderata muslimer kan göra nu efter Londondåden:
"Den omedelbara reaktionen efter Londonattackerna skulle vara deklaration efter deklaration från muslimska ledare i den fria världen om att vi omedelbart kommer att sätta in våra resurser för att bekämpa Al Qaida och andra militanta organisationer för att utrota deras barbari. Dessa barbarer borde höra från moderata muslimer från hela världen för att de ska frukta att de aldrig igen komma att finna en enda religiös hamn för sin ideologi.

Vi kan offentligt förlöjliga radikala imamer och organisationer som sprider hat. Vi kan offentligt göra kända de skruvade tolkningar av Koranen och muslimska läror av radikala islamister som berättigar dödandet av oskyldiga människor i Guds namn.

Vi behöver ha en offentlig debatt med islamister istället för att springa ifrån den. Genom att konstant påpeka muslimsk kritik av Wahabism, Salafism och andra fundamentaliska ideologier som föder terroristnätverk kan vi bekämpa terrorns kärna. Det är tid att försäkra att muslimska predikningar världen över lär muslimer att avväpna terroristorganisationer som Al-Qaida, Islamiska Jihad, Hamas, Hizbollad och andra grupper som härbärgerar, utbildar och tränar världens framtida islamofascister.

Dessutom måste vi utrota allt hat och intolerans från läromedel i våra moskeer som vi använder för att utbilda våra barn. Antisemitism och antiväst-referenser borde bekämpas av amerikansk-muslimska organisationer."

Förutom detta tycker jag att muslimer i väst kan vara en tillgång när det gäller att måla upp en positiv vision för muslimska samhällen, att visa att det finns ett bättre sätt att leva än under diktaturer och förtryck.

söndag, juli 24, 2005

Attacker planerades mot England före Irakinvasionen?

Indian Express och The Times rapporterar om en indisk man med påstådda kopplingar till Al Qaida som dömts till 7 års fängelse i Bombay, Indien för att konspirerat för att bl a störta flygplan ner i House of Commons och Tower Bridge. Times rapporterar att mannen tillsammans med 7 andra män från Bangladesh, Afganistan och Pakistan var inbokade på passangerarflygplan från Heathrow till Manchester den 11:e september 2001 men dök inte upp och den nu dömde mannen återkom istället till Indien i Oktober 2001. (Via Amercan Future)

lördag, juli 23, 2005

Opinionen bland brittiska muslimer

Som en uppföljare till ett tidigare inlägg jag skrivit om andel extremister, andel som varit i träningsläger bland brittiska muslimer så jag kan ju nu sammanfatta
den senaste opinionsundersökningen som gjordes mellan den 15:e och 22:e juli. 526 brittiska muslimer frågades ut om sina åsikter efter Londonattackerna. Här är några av de mest intressanta resultaten:

 • 6% tyckte Londonattackerna den 7:e juli kunde rättfärdigas eller var berättigade.
 • 24% säger sig ha någon sympati för de känslor och de motiv som personerna som utförde attackerna hade.
 • 58% håller med premiärminister Blair om att de ideer som låg bakom attackerna i London var 'perverterade och förgiftade.' 26% håller inte med.

6% som i någon mening stödjer eller försvarar terrorismen är relativt liten andel och vi har ingen aning om vad procentandelen är i andra grupper i samhället eller i populationen i stort. I absoluta antal är det dock runt 100000 brittiska muslimer. Det som förvånade mig mest var dock följande fråga som jag har på engelska för att jag inte ska förvanska något:

Which views comes closest to your own?

 • Western society is decadent and immoral and Muslims should seek to bring it to an end: 32%
 • Western society may not be perfect but Muslims should live with it and not bring it to an end: 56%
 • Don't know: 11%

Hur tolkar man svaret på sistnämnda fråga? Hur ska man tolka 'should seek to bring it to an end'. Är det att avsluta den uppfattade dekadensen (oklart vad det betyder) eller den uppfattade bristen på moral (vad betyder det i så fall). Inte kan det väl vara det västerländska samhället det syftar på? Någon som har någon tanke om hur den sistnämnda frågan kan förstås?Uppdatering 24:e Juli.
Idag tog finns det en TT-artikel i Aftonbladet som tar upp opinionsundersökningen men missleder lite grann när det gäller resultaten. Såhär står det t.ex:

"Bara en procent av de tillfrågade höll med om påståendet att det västerländska samhället är dekadent och omoraliskt och att muslimer ska försöka få ett slut på det, om nödvändigt även med våld. Men när påståendet ställdes utan åberopande av våld höll 31 procent med om att de västerländska samhället är omoraliskt och dekadent.
"

Den sista meningen utesluter en väsentlig bit, dvs som Aftonbladet översätter 'och att muslimer ska försöka få slut på det.', alltså inte bara att det västerländska samhället är dekadent och omoraliskt.

New Statesman skämmer ut sig

Efter attackerna i London kommer nu New Statesman med en ledare i stil med Dalademokratens men denna gång är det är ingen praktikant som skriver utan John Pilger. Titeln är otroligt nog 'Blairs bomber' precis som det var Blair själv som var där med sin ryggsäck eller försökte spränga sig i luften. Ett litet klipp som ger en antydan hur det låter jämt över:
"Bomberna den 7:e Juli var Blairs bomber.

Blair tog hem till detta land hans och George W Bushs illegala, oprovocerade, blodstänkta äventyr i MellanÖstern. Hade det inte varit för hans episka ansvarslöshet så hade de Londonbor som dog i tunnelbanan och på buss 30 nästan säkert varit i livet idag."

Tycker inte Pilger att han någonstans i artikeln borde påpeka att det faktiskt inte var Blair som stod för dödandet i London även om många vill göra en koppling till Irakkriget, en del genuint för att hitta förklaringar till terrorism men många för att få ett politiskt slagträ. Hur man än ser på situationen var det inte Blair som var med och konstruerade bomberna, som föreslog vilka mål som skulle angripas och vilka tider, inte han som hetsade till att döda så många civila som möjligt. Talet om att den 7:e Juli var Blairs bomber skyller direkt dåden på Blair medan den fritar de verkliga skyldiga från ansvar. Men det är väl inget viktigt... Bättre då att glädja sig åt attackerna i London så att man får lite politisk ammunition eller?

Längre ner i artikeln försöker Pilger analysera varför det finns terrorism. Det beror på att det finns så många araber och muslimer som känner sig förnedrade enligt Pilger (antar att han menar att denna förnedring är uteslutande Västs fel...). Men säger han, under 1973 kunde förnedringen bringas bort:
"När Egypten såg ut att vinna tillbaks sitt territorium under kriget 1973 mot Israel så gick jag genom en jublande folksamling i Kairo: det kändes som vikten av historiens förnedring hade lyfts. En man sa till mig: 'Vi jagade en gång kricketbollar på den Brittiska klubben. Nu är vi fria.'

De var inte fria förstås. Amerikanerna försörjde Israels arme och de förlorade allt igen."

Menar människan att han hellre sett arabvärldens armeer utplåna Israel för att folk i Egypten ska få känna sig mindre förnedrade? Oavsett lidande som då hade uppstått?

Uppdatering 24:e Juli: Via Frihet som Frihet ser jag att Aftonbladet nu översatt denna artikel. Oväntat... Kan någon förresten säga mig varför detta publiceras i kulturdelen?

fredag, juli 22, 2005

Syriens premiärminister: En avväpning av Hizbollah hotar den nationella säkerheten i Syrien

AFP rapporterar idag om Syriens premiärministers uttalande till en libanesisk tidning:
"En avväpning av motståndsrörelsen (Hezbollah) skulle förvandla Libanon till ett öppet territorium för israeliska Mossad (underrättelsetjänsten)... som skulle göra vad än de ville.... Dessutom skulle det hota den nationella säkerheten i Syrien vilket är ännu viktigare med vår utgångspunkt."

Jaha, ska man tolka det som ett underförstått hot från Syrien?
FN-resolutionen som krävde Syriens uttåg krävde också avvecklande av den militanta delen av Hizbollah vilket FNs speciella sändebud Terje Roed-Larsen även noterade idag (men utan eftertryck):
"Att finnas kvar som en milis när de finns med i regeringen kan se lite märkligt ut."

Jag kan bara hålla med om att det vore märkligt att ha en en arme som kontrolleras av regeringen och sedan ytterligare en privatarme kontrollerad av en part i regeringen. Märkligt är det minsta man kan säga... Undrar om Syrien själva skulle vilja ha en situation med en arme som styrs av staten och sedan ytterligare styrkor som styrs av en enda part i ledningen. I alla fall är det inte speciellt demokratiskt men i den grenen har väl inte Syrien utmärkt sig heller.

USAs utrikesminister Rice besökte
förresten idag oväntat Libanon och hade ett möte med premiärministern där enligt AFP igen. Rice talade om etablerandet av goda grannrelationer och kritiserade Syriens hindrande av libanesiska lastbilar vid gränsen som påverkar Libanons handel negativt.

Londons borgmästare 'förklarar' självmordsbombningarna i London.

Borgmästaren Ken Livingstone har tidigare starkt tagit avstånd från attackerna i London men börjar nu 'förklara' attackerna med CIA, Västs ingripanden, behovet av olja mm. På frågan vad han tror att självmordsbombarnas motiverades av som slog till den 7:e Juli säger han:
"Man har just haft 80 år av intervention av Väst i mestadels de arabiska staterna pga Västs behov av olja. Vi har stött dåliga regimer och störtat de som vi inte tyckt var symptatiska till oss."

"Under 80-talet rekryterade och tränade amerikanerna Osama Bin Laden, lärde honom att döda, att bygga bomber och att skicka iväg honom för att döda ryssari och driva dem ut ur Afganistan. USA gav inte en tanke på att när Bin Laden gjort det skulle han kunde vända sig mot sin skapare."

Det låter på honom som om det egentligen var Västs fel att vi blev angripna, något som muslimska extremister säger rakt ut (via Maggie's farm). Det är de som planerar och utför terroristdåd som vi i första hand ska fokusera oss på är min mening.
I onsdags fortsatte Livingstone med att förklara, eller ursäkta, självmordsattackerna mot Israel:
"Under utländsk ockupation och nekad rätt att rösta, nekad rätt att styra sig själva, ofta nekade rätten att arbeta under tre generationer så misstänker jag att om det hände i England så skulle vi ha producerat mängder med självmordsbombare."
"

Samme borgmästare har tidigare varit i blåsväder för att ha välkomnat och kallat för 'en ledande progressiv muslim' en egyptisk imam på besök i London, samme person som starkt stött palestinska självmordsbombningar med religiösa motiveringar. Samme person har tidigare sagt till en judisk reporter att han var som en koncentrationslägervakt i Nazityskland.

onsdag, juli 20, 2005

Skrämmande läsning

Aftonbladet bjuder på skrämmande läsning nuförtiden. Först ut är muslimerna Muhammed Omar och Salam Karam med en debattartikel som varnar för wahabismen med dess extremism, dess anhängare som ger pengar till västerländska skolor och moskeer (däribland svenska) och som ger stipendier till svenska elever för att studera i Saudiarabien. Enligt författarna har också många imamer verksamma i Sverige utbildats i Saudiarabien. Muhammed och Salam argumenterar för att muslimerna ska ta upp denna extremism till ytan, låta myndigheterna få insyn i de miljöerna och varnar för en ny generation av wahabiter som växer upp i Sverige med möjlig rekrytering till terrornätverk. Skrämmande läsning.

Skrämmande läsning, men av ett annat skäl, är också Åsa-'Kan man försvara motståndet i Irak?'-Linderborg i en kolumn efter Londonattackerna där hon försöker leda i bevis att Bush och Blair är terrorister, att hon och många andra kommer kräva ansvar vid en svensk terroristattack från de som försöker stödja irakierna mot en demokrati och förklarar attackerna den 11:e September med 'USA:s brottsliga agerande i regionen allt sedan andra världskrigets slut' med mera. Hennes åsikter är så extrema att man inte vet vad man ska börja med att kritisera.

Lite om organisationen Iraq Body Count

Både Svt text, DN och Expressen beskrev antingen rapporten angående 25000 döda civila irakier eller organisationen som stod bakom den (Iraq Body Count) som oberoende igår. 'Oberoende' associerar jag i alla fall med opartisk och neutral, några som inte har någon som har en agenda. Men kollar vi lite försiktigt vilka som står bakom organisationen IraqBodyCount så ser vi att grundaren och forskaren Hamit Dardagan skrivit för (extrem)vänsternyhetssiten Counterpunch , att grundaren, forskaren och forskningsledaren för rapporten John Slobada är medlem i 'Stop the War Coalition' och andra fredsrörelser och seniore forskaren Kay Williams varit intresserad av lokala och nationella antikrigsaktiviteter enligt Iraq Body Count. Om vi fortsätter ner på organisationens lista över personer så finns härnäst projektkonsulten Bulent Gökay som skrivit artikel om hur USA gick in i Afganistan för geopolitiska och ekonomiska skäl (inte minst för oljan....) och inte nödvändigtvis pga av terroristattackerna 2001. Inte direkt de mest neutrala eller opartiska personerna kan tyckas utan en organisation med de högsta medarbetarna engagerade i antikrigsorganisationer och fredsrörelser och med åsikter långt till vänster.

Vidare finns det här en intressant beskrivning hur det går till när Iraq Body Count räknar sina dödsfall i allmänhet, inte specifikt för tidigare refererad rapport. T.ex får organisationen kritik för att eftersom organisationen använder sig av mediarapporter så är de mottagliga för propaganda. Al Jazeera är t.ex en av organisationens godkända källor.

tisdag, juli 19, 2005

Antalet civila döda i Irak

Idag har Svenska Dagbladet följande artikel på sin förstasida: 25000 civila döda i Irak baserad på en rapport av Iraq Body Count och Oxford Research group som nyligen kommit ut om antalet civila offer i Irak.

Artikeln börjar:

"I Irak har uppemot 25 000 civila dödats i militärt våld sedan USA-alliansen invaderade landet för drygt två år sedan. Det är den "bortglömda kostnaden" för kriget, enligt en oberoende brittisk rapport."


Är 25000 riktigt? Som följer senare i artikeln är uppskattningen av denna grupp bara en i mängden av antalet civila dödsoffer. En kort genomgång vad olika studier har gett:

 • Iraq body count (denna rapport): Datamaterialet kommer från passiv övervakning av mediarapporter sedan Mars 2003 till Mars 2005. Potential för att inte ifrågasätta uppgifter tillräckligt om mediakällor har intresse i att överdriva eller förminska antalet civila dödsoffer. Också potential att missa en del dödsfall som aldrig kommer in i tidningar eller där människor rapporteras som skadade i media men som senare dör. Den officiella rapporten som jag snabbt skummade igenom var inte direkt opartisk utan hade fraser med av typen: 'Hans pappa. Hans mamma. Två systrar. En bror. Alla döda. Detta var krigets pris för 15-åriga Omar när fordonet Omar färdades i inte stannade vid en amerikansk kontroll 8km från Bagdad.' Propaganda i en rapport gör att jag i alla fall blir mer skeptiskt inställd.
 • Lancetstudien. I 33 kluster i Irak intervjuades 988 hushåll om antalet dödsoffer före och efter kriget (18 månader efter). Författarna angav att 98000 (konfidensintervall: 8000-194000) fler människor dött under tidsperioden efter kriget jämfört med före. Dödsoffren kunde vara både militära eller civila offer och vara resultat av både våld eller icke-våldsorsaker som sjukdomar, olyckor och våldet kunde ha orsakats antingen av koalitionen eller irakiska militären/motstånd/terrorism. Runt en tredjedel av Lancets ökade dödlighet kan ha varit pga av våld om man ska sätta tilltro till deras siffror. Ett potentiellt problem med Lancet var de få kluster som fanns och att dödsofferna inte var jämnt fördelade över Irak så en konsekvens blev att Falluja stod för två tredjedelar av alla våldsrelaterade dödsoffer. Dettt kluster exkluderade man vi uppskattningen av antalet ökade dödsoffer men det illustrerar lite hur mycket ett enskilt kluster kan inverka.
 • FN genomförde en mycket större studie i Irak runt April, Maj 2004 där över 2000 kluster valdes ut och sammanlagt runt 22000 hushåll intervjuades om bl a krigsrelaterade dödsoffer sedan krigets början och resultatet blev 24000 (konfidensintervall: 18000-29000). Skillnaden mot Lancet är t.ex här att detta inte är ytterligare dödsoffer jämfört med perioden före kriget och att krigsrelaterade orsaken här är annorlunda jämfört med Lancets rapportering av antalet dödsfall oavsett orsak (som 98000 inkluderar). Dödsfall pga våld i Lancet är det som ligger närmast krigsrelaterad i FN-studien men det är ändå inte direkt jämförbart. I FN-studien var 12% av de döda personer under 18 men i Lancet var det (bortsett från Falluja) 19% av de döda som var under 15, något som får en att fundera lite på hur representativa dödsfallen i Lancet var. En annan sak var Lancets höga barnadödlighet i perioden efter krigsstarten inte brekäftas i FN-studien. I Lancet var barnadödligheten 29 per 1000 före invasionen och 54 efter invasionen men i FN-studien var motsvarande siffror 32 och 35. Den som vill läsa lite mer om Lancet och FNs studier kan kolla här eller läs Heikos kommentar här, här eller
  här
 • Vidare har Iraks inrikesministerium kommit ut med siffror om antalet irakiska dödsoffer från att ha kollat mediauppgifter och från bårhus mm. Inrikesministern har sagt att 12000 irakier har dödats av 'insurgents' från börjat av kriget. Bara den 10 senaste månaderna räknat från 31:e Maj i år hade mer än 8000 irakier dödats av samma typ av män enligt inrikesministern, vilket får att undra lite över den sammanlagda summan av 12000.


Svenska bloggare som diskuterat irakiska dödsoffer är bl a Alicio och Dennis på Sänd mina Rötter regn.
Lite märkligt när man läser statistiken i den nyutkomna rapporten över vem som står för de civila dödsfallen så anges det 9270 (eller 37%) för USAledda styrkor men endast 318 pga av terroristattacker. Istället verkar de ha lagt mycket av vardaglig terrorism under 'kriminella mord' och 'okända agenter' samt 'antiockupationsstyrkorna' där siffrorna snabbt kommit upp i tusentals och tiotusentals. DN skriver:
"John Sloboda säger att forskargruppens rapport inte nödvändigtvis motsäger Lancetrapporten, vilken inkluderade dödsfall som uppgavs vara indirekt orsakade av kriget men inte berodde på våld."

Visst, Iraq Body Counts rapport är svår att jämföra med Lancets rapport då det beskriver olika sorts dödsfall, olika sorters tidsperioder, passiv monitorering vs. surveyundersökning osv. Lancet ser jag som ett mer vetenskapligt försök att komma fram till antalet dödsoffer i Irak, liksom FN-studien, medan rapporten som refererades i DN öppet vädjar till känslor som i citatet om Omar ovan och är rätt otydlig med hur indelningar och kategoriserar i olika tabeller även om det finns en förklaringssida. En annan sak som fick mig att fundera var det relativt ringa antalet redovisade dödsoffer pga av självmordsattacker (990) de senaste två åren. Det låter alldeles för litet men vissa av dessa offer finns möjligtvis redovisade i någon annan kategori men det var svårt att avgöra.

Uppdatering: Reaktioner från Irak regering och myndigheter till rapporten:

Iraks regering kommenterade idag Iraq Body Counts och Oxford Research Groups rapport:

"Vi välkomnar det fokus på irakiska civila offer av våld som givits i denna rapport men anser att den har fel i att påstå att plågan av terrorism har dödat färre irakier än de multinationella styrkorna. De internationella styrkona försöker att undvika civila offer medan terroristerna attackerar civila och försöker döda så många av dem som möjligt."

Vidare fortsatte uttalandet från primiärministerns departement med:
Det irakiska hälsoministeriet har kontinuerligt räknat antalet dödade civila och skadade och deras senaste siffror visar att 6629 irakiska civila har dödats och 23838 skadats mellan april 2004 och april 2005. Siffror från inrikesministeriet, som inkluderar förluster från irakiska väpnade styrkor, visade att 8175 irakier dödades i de tio månaderna från juli 2004 till maj 2005.

Vidare beskriver irakiernas ledning vad de anser vara problemet i Irak (fri översättning):
Grunden till Iraks lidande är terrorism, ärvd från Saddam fascistiska regim och missledd fundamentalistisk ideologi. Lösningen är att utveckla Iraks säkerhetsstyrkor och den politiska processen - och de som vill hjälpa Irak borde spendera sin energi på det. Alla vet att de internationella styrkor är nödvändiga i Irak, temporärt för att denna process att lyckas och de kommer att lämna Irak vid en tidpunkt vald av irakier, inte som en respons på tryck från terrorister.

Visst, trupperna kan lämna landet när än irakierna själva vill det. Det är bara för Iraks ledning att begära det så försvinner dem. Intressant var också att se att iraks ledning själva hade annan uppfattning och annat datamaterial för att styrka att amerikanerna dödar mindre civila än terrorister.
Uppdatering 20:e Juli angående Reuters
Via Alicio fick jag information om att nyhetsbyrån Reuters misstrodde studiens resultat med, bl a att rapporten inte verkade återspegla 'motståndets'/terroristernas våld i form av bilbombningar och självmordsbombningar. Såvitt jag vet har inte svensk media noterat detta eller möjligen noterat det och tyckt att det var oviktigt.

måndag, juli 18, 2005

Ytterligare en märklig ledare efter Londonattackerna

Tidningen Arbetarens chefredaktör Rikard Walenius skriver en ledare efter Londonattackerna med rubriken 'Terrorn i London - och Gleneagle' (kanske inspirerad av Sofie Wiklund på Nerikes Allehanda) och hävdar bland annat:

"Och med tanke på att Bush och Blair är ytterst ansvariga även för tiotusentals irakiers död är det inte fel att säga att den kapitalistiska och imperialistiska terrorn mot världens fattiga och förtryckta manifesterades i Gleneagle."

Tydligen ska samma ord 'terror' användas för att beskriva avsiktliga massmord på civila i London som oavsiktliga civila dödsfall i ett försök att avsätta en diktator. Kollar man lite närmare i artikeln så består 'terrorn' av ett ökat bistånd på 28-48 miljarder dollar till Afrika. Vidare skriver han att:
"Våldshandlingar mot civila drabbar oskyldiga. Det gäller i Irak, och det gäller inte minst i London och Madrid. I båda städerna hölls miljonstarka demonstrationer mot krig när invasionen stod inför dörren. Många av dem som föll offer på pendeltåg och tunnelbana hade aktivt deltagit i kampen för fred."

Är inte avsiktliga attacker mot civila alltid fel oavsett om de attackerade var med i demonstrationer mot kriget i Irak eller varit med i någon sorts fredsrörelse t.ex?

Irans president: Chirac har sagt oss att han inte krävt att Hizbollah ska försvagas eller avväpnas

På mediabevakningssiten MEMRI kan idag läsas (och ses) hur Irans president säger hur han säger att
"Vi älskar Hizbollah. Jag påpekade detta för Chirac som sa att han aldrig sagt att Hizbollah ska försvagas eller avväpnas, och angående detta är han oense med en del europeiska allierade."

Som jag fattar det har USA, Israel och ett antal stater till satt Hizbollah på sin terroristlista men EU har avstått. Hizbollah har som bekant en historia bakom sig med kidnappningar, flygkapningar och ambassadbombningar. Enligt ledande palestiniska säkerhetsansvariga så ska $100000 ha utlovats för varje självmordsbombning mot Israel av Hizbollah. Vidare hetsar ledaren för organisationen Nasrallah till självmordsbombning och massmord i tal så sent som i Februari i år:
How kan döden bli glädjerik? Hur kan döden bli lycka? När Al-Hussein frågade sin brorson Al-Qassem, när han inte ens nått puberteten: 'Hur skulle du tycka om smaken av död, min son?' Han svarade att den var sötare än honung. Hur kan en dålig smak av död bli sötare än honung? Bara genom övertygelse, ideologi, förtröstan och hängivenhet."

"Den mest hederfulla döden är den att bli dödad som ledaren Imam Ah-Khameini sa när 'Abbas Musawi' blev martyr. Den mest hederfulla döden är den att bli dödad och den mest hederfulla döden och mest glorifierade martyrdomen är den när en man blir dödad för Allahs skull av fienderna till Allah, mördarna till profeterna (judarna)."

Libanon som land får naturligtvis ha sina styrkor under ett kommando. Det valda parlamentet med ny regering har att bestämma över vilken militär den ska ha och kan naturligtvis inte acceptera att tusentals individer bedriver ett privatkrig mot Israel såvida de inte Libanon som stat står bakom fientligheter med Israel vilket verkar långsökt. Vi vet inte om Irans president har refererat sina diskussioner med Chirac på ett riktigt och korrekt sätt eller om Chirac verkligen sagt något om han inte har krävt avväpning eller försvagning av Hizbollah. Om Chirac är rättciterad så kan jag inte förstå hans resonemang på något sett. På vilket sätt är det positivt för freden i området med Hizbollah som en privatarme inne på libanesiskt territorium?

söndag, juli 17, 2005

En essä värd att läsa

Foreign Affairs är en publikation av Council of Foreign Relations som kommer ut varannan månad. I numret Maj-Juni fanns en intressant essä av Bernard Lewis, en välkänd professor i mellanöstern-islam-frågor vid Princeton, med titeln 'Frihet och rättvisa i MellanÖstern'. Den är lämplig för personer som är skeptiska till att det någonsin kan vara annat än diktaturer i staterna i Mellanöstern. Sammanfattningen:
Att tala om diktaturer som varande det tidlösa sättet att styra i Mellanöstern är helt enkelt fel. Det visar ignorans avseende arabernas historia, förakt för nuvarande tillståndet i arabvärlden och brist på omsorg om arabvärldens framtid. Att skapa en demokratisk politisk och social ordning i Irak och på andra ställen i regionen kommer inte att bli enkelt. Men det är möjligt och det finns fler och fler tecken på att det redan har börjat.

Intressant är t.ex hur informationrevolutionens inverkningar på regionen ifråga om offentlig debatt och möjligheter att se hur det se ut utanför sina egna länder. Författaren beskriver hur islamska stater historiskt har styrts genom konsultation, beskriver vad som hände vid Napoleons intåg i Egypten och sedan runt andra världskriget ifråga om importerad ideologi, vad som är hot mot demokrati i området som omgivande diktaturer och deras ledarskap och fundamentalister och säger om valet i Irak att:
Arabisk demokrati har vunnit ett slag, inte ett krig, och fortfarande står inför många hot, både från skoningslösa och bestämda fiender och från tvekande vänner. Men det var ett viktigt slag och det irakiska valet kan visa sig vara en vändpunkt i MellanÖstern lika viktig som general Bonaparte och den franska revolutionen i Egypten för mer än två hundra år sedan.

Om ni orkar ta er igenom essän kan ni sedan läsa Jan Hjärpes artikel och jämföra kvaliten. I Bernard Lewis finns inga påbud att det är fel att bygga upp WTC, jämförelser mellan Bin Laden och Bush eller svepande anklagelser om hämndbegär som argument för att bekämpa terrorism, argument om att vi ska visa svaghet osv.

torsdag, juli 14, 2005

Extremister på Sindbad

Skribenten Al-Mu'min skriver ett inlägg på Sindbad.se (http://www.sindbad.se/phpBB2/viewtopic.php?t=5382) om hur Theo van Goghs mördare hånar mamman. Det börjar med ett referat:
- Jag gjorde det på grund av min övertygelse. Jag skulle göra det igen, säger Bouyeri. Under rättegången vände han sig i sin stol och talade direkt till offrets mor Anneke Van Gogh.
- Jag känner inte din smärta. Jag måste erkänna att jag inte har något medlidande med dig. Jag kan inte känna något för dig efterrsom du inte är troende, sa Bouyeri.

Efter dessa vidriga ord av en mördare till offrets mamma kommer en avslutning från författaren som man inte riktigt förväntat sig:
Må Allah underlätta för brodern och belöna honom!

Ett par andra skribenter infaller med 'amin' som jag inte är säker på vad det betyder. Skribenten 'maat' som är illa berörd främst över hur mördaren behandlade mamman försöker svara med bland annat
må han brinna lännge och hårt... ok om han inte känner sympati men att tillfoga någotn ytterligare smärta i den situationen är skamligt

men får tillrättavisning av 'sara22':
.. Och att häda ALLAH swt och hans profet sws är ingen lätt synd så brodern ska ha all ära för det han gjorde. Varför ska han visa sympati? Han gjorde det rätta..

Skribenten 'Abu Yasin' tycker mördarens beteende drabbar muslimer negativt:
-mja, "brodern" ställde ju till det en hel del för sina muslimska syskon efter det han gjorde. Om muslimerna hade det svårt innan mordet så blev det än värre efter det.

'mariyam' är kritisk mestadels med hur mördaren bar sig åt mot mamman:
-Frågan var inte vad som skulle hända bed Theo van gogh, utan hans mamma. Hans mamma har inte ansvar över vad han gjorde.

'Quest' hoppar in i diskussionen:
-Men sitt här och tyck synd om en idiot som själv köpte sin egen grav... I slutändan är det ju våran religion och våra länder som vi försvarar mot occupanterna. Jag tycker han har inte gjort fel i att försvara islam men han behövde inte svara på domaren och modern till offren..

Skribenten 'Aliya' är upprörd över 'Abu Yasins' återhållsamhet:
-Abu Yasin, tror du inte mordet på theo van ghog var Allahs vilja? Tror du inte att det var Allahs straff?... Hur kan ni då tycka att det är ok att någon som förnedrar Allah subhana wa ta'ala på det värsta sättet går fri utan att straffa honom eller vilja se honom straffad och förnedrad på det värsta sättet?


Avslutning: Så kan det alltså låta på diskussionforum i Sverige, dvs att man öppet stödjer de som mördar uppfattas kritisera eller förlöjliga islam och främst då Allah. Sannolikt är inte dessa individer som skriver på Sindbad särskilt representativa för den vanliga muslimen. I själva verket har jag hört muslimer själva prata om Sindbad som en plats för extremister men jag blev ändå förvånad att så pass extrema åsikter florerade öppet. Vid deltagande på andra debattforum har jag visst hört både det ena och andra om 'hur vi ska stödja motståndet' och diverse nedvärderande ord om amerikaner, judar och liknelser med nazister, vidrigt som det är. Dock har jag sällan hört öppet stödjande av mord på civila bara för uppfattade förelämpningar mot någon Gud. Hade det bara varit en galenpanna hade det varit en sak att bara slå ifrån sig men i denna tråd var majoriteten av liknande åsikt vilket i sig var lite skrämmande. Hoppas Säpo har lite koll på de värsta extremisterna i landet.

Om det hade varit tvärtom?

The Daily Telegraph har idag en artikel om hur bäst bekämpar terrorism efter Londonattackerna. Artikelförfattaren sammanfattar vad vi står inför:
Vi står inför tre sammanlänkande hot: från muslimska fanatiker, från skurkstater som härbärgerar dem och från de dödliga vapen de söker förvärva. För bara tre månader sedan påbörjades det 17-åriga fängelsestraffet för Kamel Bourgass för försök till en ricinattack i London. Bourgass misslyckades. Den 7:e juli lyckades Hasib Hussain, Shehzad Tanweer, Mohammed Sadique Khan och ytterligare en man med konventionella vapen. Vad hade hänt om det hade varit tvärtom?

Följderna av en attack med ickekonventionella vapen är för hemska att föreställa sig. Kanske behöver vi alla väckas upp nu och ta hotet av terrorism-massförstörelsevapen på mer allvar.

Uppdatering: Via bloggen Frihet Som Frihet hittade jag en artikel i engelska The Mirror som beskriver främlingar försöker värva barn som självmordsbombare, berättat av en som de försökt värva. Mycket intressant läsning och mycket hemskt likaså.

onsdag, juli 13, 2005

Ökat transatlantiskt samarbete?

I en debattartikel i GP den 10:e Juli argumenterar Urban Alhin, ordförande (s) i riksdagens utrikesutskott och Richard Lugar, ordförande i senatens urtikesutskott i USA, för ökat transatlantiskt samarbete, särskilt efter terrorattackerna i London. Såhär kan det låta i det gemensamma uttalandet:
På många internationella konferenser har det fram och tillbaka diskuterats om det transatlantiska samarbetet som byggts upp genom åren kan överleva en ny era. Vi anser inte bara att de transatlantiska relationerna kan överleva, utan menar att de också måste växa och utvecklas. För att detta ska kunna ske behövs att båda sidor söker nya områden för det gemensamma samarbetet. Inte minst handlar det om kampen mot terrorismen. De senaste terrordåden i Europa som ägde rum i London visar vikten av nära transatlantiska relationer för att tillsammans arbeta mot gemensamma hot och för en bättre framtid.

Förutom samarbete som beskrivs i artikeln angående ökad demokratisering, ekonomisk utveckling, angående terrorism och massförstörelsevapen skulle jag gärna också gärna vilja se möjliggörande av ökad migration mellan USA och Europa. Idag kan man enkelt förflytta sig mellan Europas stater för att bo och söka jobb. Att flytta mellan Europa och USA för att bo ett tag eller permanent utomlands är inte alldeles enkelt som jag beskrivit tidigare. Det krävs i regel att man antingen har nära familj eller släkt eller jobb i USA redan innan en sådan flytt kan komma ifråga, med undantag som visumlotteri.

tisdag, juli 12, 2005

En sanning svår att bortse ifrån

Jag tänkte börja med ett citat av ingen mindre än Aftonbladets Wolfgang Hansson som skrev i Aftonbladet ett par dagar efter Londonattackerna något som de flesta nog kan hålla med om:

Majoriteten av muslimer är inte terrorister. Men majoriteten av dagens terrorister är muslimer.
En sanning svår att bortse från.

Och delen av extrema och militanta muslimer som det rör sig om är mindre än 1% av alla muslimer i Storbritannien enligt en nyligen läckt officiell rapport från britternas 'Home Office' (via The Times):
“Intelligence indicates that the number of British Muslims actively engaged in terrorist activity, whether at home or abroad or supporting such activity, is extremely small and estimated at less than 1%.”

Räknat i relativt antal är det naturligtvis väldigt litet och betryggande att få en bekräftelse från underrättelsekällor (MI5) att så är fallet. Ifråga om absolut antal blir detta dock mindre än 16000 människor som är involverade i terroristaktiviteter i hemlandet eller utomlands eller som stödjer en sådan aktivitet. Det ska i och för sig sägas att uppskattningen inte är exakt 1% utan någonstans under så vi ska inte förlita oss särskilt mycket på detta antal specifikt. Dessutom beror det naturligtvis hur underättelseorganisationer definierat terrorism och stödjande av sådan verksamhet vilket inte är omedelbart klart från rapporten. Lord Stevens, den f.d. polischefen för Londonområdet, har rapporterat att uppemot 3000 britter eller brittiskbaserade personer genomgått träning i Bin Ladens träningsläger. 10000 människor har tydligen deltagit i extremistiska konferenser och säkerhetstjänsten i Storbritannien uppskattar antalet beredda till terroristattacker till hundratals, inte tusentals.

Om vi räknar med att samma procentandel av muslimerna i Sverige som besöker extrema konferenser blir det ungefär 2500 svenska muslimer. Räknar vi med samma andel som genomgått träning i Bin Ladens träningsläger blir siffran här 750 svenskar. Som sagt lågt procentuellt men i absoluta tal värt att beakta. Sen ska jag säga att jag inte vet om det finns kanske anledning att tro att den extrema fraktionen i Storbritannien är större den svenska. I så fall skulle naturligtvis sifferexercisen ge en annan bild.

Ett antal studier från den 11:e september till 2004 har undersökt de brittiska muslimernas attityder till terrorism från 2001 och framåt. Frågorna som ställts är inte identiska och det framgår inte direkt stickprovsstorleken så man får ta siffrorna mer som en indikation än som en sanning. Lite resultat:
Between 7-15% thought the September 11 attacks were justified but a much greater proportion - between 67-85% - thought the were not justified

Between 7-13% thought further terrorist attacks would be justified but a much greater proportion - between 67-85% -thought though they would not be justified

Som en kommentar till framtida terroristattacker blev resultatet annorlunda om påståendet var 'om förevändningen var att muslimer dödas av amerikaner' då 44% sa att attacker vore berättigade. Som sagt, jag vet inte stickprovsstorleken och man ska också vara medveten om att opinionsundersökningar endast mäter utfallet vid en specifik tidpunkt (i detta fall december 2002 då det var infekterat inför Irakinvasionen) men ändå blir man lite förvånad över de höga siffrorna. Det skulle också vara intressant att siffrorna är för andra grupper i samhället på liknande frågor. Här finns inget direkt att jämföra med.

Vidare finns också en klar indikation att kriget mot terrorism har setts av brittiska muslimer som ett krig mot islam i stor utsträckning:
20-34% agree that the war on terror is not a war against Islam but 57-70% disagree

Sammanfattning: Både positiva och negativa nyheter alltså. Som väntat är den stora och dominerande gruppen brittiska muslimer inga som ser terrorism som berättigat i någon mening, kanske med undantag om frågan innehåller referenser om att amerikaner dödar muslimer. Den goda nyheten att mindre än 1% stödjer aktivt terrorism i landet och utomlands eller besöker extrema konferenser blir mindre positiv när man räknar i absoluta tal antalet individer i Storbritannien, och kanske i Sverige, som kan tänkas stödja terrorism. I själva verket vill jag inte riktigt tro på så höga siffror som att 750 svenskar skulle besökt Bin Ladens träningsläger.

fredag, juli 08, 2005

Lite tankar efter London-attackerna

Många har redan skrivit så mycket om Londonattackerna på svenska och engelska så det är svårt att veta vad man ska börja eller vad man kan tillföra. Å andra sidan känns det också märkligt att bara låta en sådan pass viktigt och tragisk händelse förbi okommenterat. Jag hörde nyheten igår morse när jag slog på TVn. Ibland försöker jag få en bit internationella nyheter på morgonkvisten och slog på BBC och jag märkte att något inte var rätt. Sedan dess har denna nyhet var den första och nästan enda, bortsett från lite spekulationer om domare i HD, nyheten på CNN, NBC och FOX här. Idag svajar den brittiska flaggan tillsammans med den amerikanska för att visa sympati.

Vad kan man säga om attackerna som utfördes? De som planerade och utförde dem visste med säkerhet att de skulle drabba oskyldiga civila och oskyldiga människor på väg till jobbet. Detta struntade dem i för att ta någon sorts politiskt poäng och i ett försök att skrämmas. Ingen vettig människa kan stödja något sådant destruktivt och de som utför dem måste betraktas som hjärntvättade. Själv åkte jag tåg här i USA igår men kände mig inte speciellt rädd. Det finns alltid en viss risk att det kan hända något men den risken är trots allt liten i jämförelse med andra fenomen i livet som att köra på motorvägen t.ex.

När nu attackerna skedde är del snabba att dela ut snytingar. Via Erixon.com hörde jag om hur Aftonbladets Wolfgang Hansson kallat attackerna 'pinsamma' för Blair. Bo-Inge Andersson använde istället ordet 'förudmjukande' och refererade att USA inte gjort tillräckligt för en palestinsk stat. Andra som Jinge och Dalademokratens ledarskribent och ifrågasätter om inte Bush och Blair egentligen är de som är skyldiga. Personligen tycker jag fokus ska vara på de som utförde, planerade och uppmuntrade till dessa attacker mot civila som kan sprida sig till andra städer i Europa om vi inte ser upp. Att civila har dödats i Irak oavsiktligt av koalitionen och avsiktligt av terrorister är tragiskt. Det är sant. Men logiken att terroristattackerna hade inte hänt om inte USA och company hade invaderat Irak är för mig ett dåligt argument. Det finns ingen förevändning för att döda oskyldiga i London vare sig med eller utan invasionen. Det borde inte bli en fråga hurvida det var rätt eller fel att invadera Irak som kanske terroristerna hade tänkt sig när de bombade. Alla vet att det är svårt om inte omöjligt att stoppa alla typer av terroristattacker. Av naturen är det svårare att skapa något än att förstöra.

En långsiktig strategi för att skydda oss mot terrorism är naturligtvis inte baserad helt på militärmakt. Det vore naivt. Inte heller kan vi bortse från att den makten behövs ibland. Kampen mot terrorism borde ske på alla fronter, genom ökat samarbete mellan polis och underättelseorganisationer, att försöka stoppa insamling av pengar till terrorister, av spridning av ideer om folkstyre och arbeta för att avskaffa diktaturer varän de finns.

Den senaste attacken verkar de flesta vara eniga om är från någon sorts Al-Qaida-franchise, dvs ytterligare en attack av personer som begår massmord i islams namn. Inom islam finns en klick, okänt hur stor, som vill använda sig av sitt religiösa språk och källor för att motivera till mord på oskyldiga. Det är dessa personer som vi är i krig med oavsett om de var med om att planera den 11:e september, Madridbombningarna eller Londonattackerna eller ej. Här kan muslimska ledare i väst göra en insats med att motverka religiös extremism i både väst och sina forna hemländer och utnyttja de kontakter de har.

Den brittiska ambassadören har skrivit ett bra brev publicerat på deras ambassadsite. Det är bara att hålla med om det mesta som att vi tänker på de som drabbats och vilken kontrast det är mellan vad ledarna på G8-mötet ville uppnå i form av fattigdomsbekämpning, AIDSbekämpning och miljödiskussioner mot ett barbari i form av bomber och skrämsel riktat mot obeväpnade och oskyldiga. Detta är en tid då demokratier och deras folk borde stå tillsammans och möta hotet från terrorism tillsammans. Det borde inte vara en vänster-höger fråga att vi ska bekämpa terrorismen även vi alltid kan diskutera vad som är det absolut bästa sättet att göra det på. Att slå undan hotet med att relativisera eller skylla skulden på oss själva tycker jag dock leder in i en återvändsgränd.

Demokratin och det öppna samhället kommer att vinna mot intolerans och extremism. Extremisternas svaghet är deras brist på positiva ideer och vision om ett bättre liv. Men det kommer att ta tid.

onsdag, juli 06, 2005

Jack Straw: Koalitionstrupperna lämnar Irak vid begäran från Iraks regering

Nyhetsbyrån AFP rapporterar idag om Storbrittaniens utrikesministers uttalande:
"In any event, as 1546 makes clear, we the coalition forces are only there at the invitation of the Iraqi government and were the Iraqi government to say: 'you leave' we would leave immediately," he added Wednesday"

Här är 1546 säkerhetsrådets resolution som antogs i Juni 2004 och som gjorde klart att ockupationen var över och att Irak är att anse som en suverän stat. Texten i 1546 som specifikt rör att koalitionstrupperna är i landet tills Iraks regering bestämmer annorlunda är bl a följande:
"Decides further that the mandate for the multinational force shall be reviewed at the request of the Government of Iraq or twelve months from the date of this resolution, and that this mandate shall expire upon the completion of the political process set out in paragraph four above, and declares that it will terminate this mandate earlier if requested by the Government of Iraq."

Bush indikerade i Januari att han skulle dra tillbaks de amerikanska trupperna om den irakiska regeringen begärde det:
"Yes, absolutely. And this is a sovereign government - they're on their feet."

Både Iraks valda premiärminister och president har dock velat ha koalitionstrupperna kvar ett tag till.

Al-Zarqawis f.d. mentor fördömmer attackerna mot civila i Irak

Al-Qaidas ledare i Irak, Zarqawi, som skurit av halsen på försvarslösa fångar och som varit ansvarig för mängder med självmordsbombningar kritiseras nu av sin forne jordanske mentor av palestinskt ursprung, Abu Mohamad al-Maqdissi. Både al-Maqdissi och al-zarqawi satt tydligen i ett jordanskt fängelse från 1994 till 1999 och där undervisade al-Maqdissi enligt AFP al-Zarqawi angående jihad och heligt krig. Men nu tar den före detta mentorn avstånd från vad Zarqawi och Al-Quaida gör i Irak:

"Jag varnade tidigare för aktioner som dödade dussintals oskyldiga irakier. " Han går vidare och säger att våld som inte differentierar mellan kvinnor, barn, civila, soldater och amerikanska styrkor och attacker mot heliga platser som kyrkor och moskeer är fel. Han menar vidare att hans f.d. lärljunges aktioner som kidnappningar och dödande av hjälparbetare och journalister reflekterar negativt på begreppet jihad och det kan jag ju hålla med om. Egentligen säger bara denne före detta mentor självklarheter men går inte tillräckligt långt. Personligen tycker jag att han även skulle fördömma attacker mot poliser och mot amerikanska militären men alla uttalanden som gör att sådana som al-Zarqawi blir mer isolerade ideologiskt och religiöst sett är välkomna.

Idag fördömde al-Zarqawi enligt AP alla irakiska poliser som fiender. Ett sätt att se på saken är att uttalandena kommer i samband med vissa Sunniledares mer aktiva roll i konstitutionsarbetet och valen om dessa som ska bli av senare i år. Idag rapporterade
New York Times att en stor Sunnimuslimskt politisk parablyorganisation, 'Sunni Endowment', tog avstånd från våld som en väg för Sunnis att ta makten i Irak. Istället ska de be religiösa ledare utfärda fatwas för att folk ska rösta i nästa val.

Lite allmän information för de som funderar på att bo i USA ett tag eller permanent

Jag lägger ut ett inlägg om allmän information för de som funderar på att bo i USA ett tag eller mer. Jag vet inte om det är lämpligt att ha i en blogg men i alla fall...

Det finns ett antal olika alternativ beroende på hur länge man tänkt sig stanna i landet, temporärt eller kanske t.om permanent. Typen av visum måste man anförskaffa INNAN man reser till USA. Det tar olika lång tid för olika sorts visum. Kortare besök på mindre än 3 månader är visumfria såvida man har maskinläsbart pass.

Vill du studera i landet under högskoletiden? Antingen kan du själv försöka komma till USA en termin eller två i sveriges universitets utbytesprogram vid olika skolor i USA. Här betalar då de svenska universiteten kostnaden för utbildningen i USA. Det andra alternativet är att själv söka direkt till olika högskoleprogram i Amerika. Kostnaderna på undergraduate-nivån kan lätt komma upp i hundratusentals svenska kronor per år. Vissa stipendier finns men finansieringen är det stora problemet. Vid forskarstudier i USA får studenterna ofta viss lön och gratis utbildning mot att de jobbar för skolan. Det som krävs är referenser, personligt brev, hyfsade betyg, speciella högskoletest och även språktest. Lite mer detaljerad info finns här.

Vill du arbeta i USA istället för att studera? Det finns lite olika möjligheter men det är inte det enklaste att komma in såvida man inte har specialiserade kunskaper främst inom teknikområden som efterfrågas och som det är brist på i landet. Ett vanligt sorts visum är H1B som företrädesvis är för personer som har magisterexamen och över. Antalet personer som får tidsbegränsade arbetsvisum var 2005 65000 tror jag (och inte 195000 som tidigare år). Observera att det inte är man själv som ansöker om att få arbetstillstånd vilket medför att man måste ha hittat en specifik arbetsgivare som vill anställa en och betala för ansökningen ($1000 minst för företaget) först. Det funkar alltså inte så att ansöker om ett allmänt arbetstillstånd och sedan letar man efter arbetsgivare, vilket hade varit enklare. Detta gör att man måste ha väldigt specialiserade eller efterfrågade kunskaper för att ett företag ska vara villigt att både vänta flera månader på att du ska kunna komma över och vidare också ska vara villig att betala för en ansökan som kanske inte går igenom. Det finns också speciella konsultföretag, typ Manpower fast i olika branscher, som aktivt letar efter kvalificerade personer utomlands och som kan sponsra en ansökan. H1B är tidsbegränsade med en maxperiod på 6 år. Om någon är intresserad kan de t.ex ha en resume på Monster.com där amerikanska rekryterare kan se den och sedan kontakta dig. Ett annat sätt att jobba och bo i USA ett tag är att få det internationella företaget du jobbar på att låta dig arbeta i USA några år. Den amerikanska delen av företaget får ansöka om tillstånd för dig att arbeta på en specifik tjänst i USA. Detta är en s.k. transfer och innebär ett
L1-visum.

Ett alternativ är att bestämma sig för att emigrera till USA och skaffa ett green card som kan göras på lite olika sätt varav de viktigaste för svenskar torde vara:
 • Genom att en anhörig i USA sponsrar dig (nära anhörig snabbast)
 • Genom att arbetsgivaren i USA sponsrar dig.
 • Genom (stora) investeringar i landet där jobb skapas.
 • Genom att vara med i ett lotteri där 55000 kvalificerade per år, från de stater i världen där inte så många emigrerar som Sverige, väljs ut och får green card. 115 kom in i USA från Sverige på detta sätt år 2005.

Mer information om hur man kan flytta permanent till USA finns här.


Gemensamt för alla dessa sätten är ett stort pappersarbete men polisintyg, redogörelse för vilka organisationer man är eller har varit medlem i osv osv och i fallet med immigration försäkran att man inte ska ta emot några bidrag från staten eller myndigheter tills man blivit medborgare. I fallet med invandring genom anhörig försäkrar den som sponsrar att den är ekonomiskt ansvarig tills invandraren blivit amerikansk medborgare. Läs mer också på amerikanska ambassadens hemsida.

Lite avslutande statistik så över hur många svenskar som kom över under 2003 i olika kategorier: temporärt arbete och trainees (inkl H1B men exkl transfer inom företag): 4450 (+693 medföljande), transfer inom företag: 4108(+1670 medföljande), studenter: 5782. Statistik angående immigration till USA: totalt 966 varav genom anhöriga: 702 och genom arbete 194.

måndag, juli 04, 2005

Mestadels extrem-rörelser ligger bakom Bush-demonstrationer i Danmark

Jag läser i DN idag att 20000 personer förväntas demonstrera mot Bush i Danmark. 50 organisationer står bakom demonstrationerna skriver DN men de skriver inte vilka organisationer. En snabb titt på samordningssiten Stop Bush
ger följande danska partier:

 • APK - ArbejderPartiet Kommunisterne
 • DKP - Danmarks Kommunistiske Parti
 • DKP/ML - Danmarks Kommunistiske Parti/Marxister-Leninister
 • DKU - Danmarks Kommunistiske Ungdom
 • Enhedslisten
 • IS/U - Internationale Socialister/ISU
 • KPiD - Kommunistisk Parti i Danmark
 • Kærlighedspartiet
 • Minoritetspartiet
 • Rød Ungdom
 • SF - Socialistisk Folkeparti
 • SFU - Socialistisk Folkepartis Ungdom
 • SUF - Socialistisk UngdomsFront
 • Worker-Communist Party of Iran-Hekmatist

  Från Sverige medverkar följande organisationer:
 • Grön Ungdom, Lund (Gustav Fridolin om USAs hjälp med mat till afganerna: 'Matbomberna är lika mycket krigsbomber som de bomber som spränger civila och FN-personal i bitar')
 • Ung Vänster, Malmö ('Irakiskt motstånd är inte alltid vackert med det är fullständigt legitimt. Ung Vänster ger sitt stöd åt det lagliga och rättmätiga irakiska motståndet')
 • Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund, Malmö ('Stöd irakiernas motståndskamp!')
 • Irakkommittén i Malmö och Lund ('Stöd irakiernas motståndskamp! En motståndsrörelse måste inte vara ren och obefläckad för att man ska kunna ge den stöd. ')

  Under andra organisationer står bl a listade
 • Vänskapsföreningen Nordkorea-Danmark
 • Vänskapsföreningen Kuba-Danmark
 • Attac
 • Bojkotta Israel-föreningen
 • Aktiva motståndsfolk
  och andra extrema organisationer.

  Sammanfattning: De som står bakom demonstrationerna mot Bush är ofta organisationer som finns längst ut på ytterkanten. Det jag undrar är varför inte DN berättar vilka organisationer som står bakom demonstrationerna.

lördag, juli 02, 2005

Abbas vill ha Hamas i regeringen

Den palestinska ledaren Abbas som fick makten när bromsklossen Arafat dog har bjudit in Hamas till att delta i regeringsarbetet. Hamas funderar tills vidare på erbjudandet. Detta rapporterar nyhetsbyrån AP ikväll. Man tror inte det är riktigt sant.

Hamas är som bekant ansvarig för mängder med terroristattacker i Israel med hundra och åter hundra oskyldiga dödade och tusentals skadade. Människorättsorganisationerna Amnesty och Human rights watch benämner det systematiska dödande med självmordsbombare för brott mot mänskligheten.

EU, USA och Israel med flera ser Hamas som en terroristorganisation och då kan man fråga sig hur det ska gå med samarbetet med den palestinska ledningen om representanter för en terrororganisation är med i den palestinska ledningen. Vad ska hända med svenskt och europeiskt bistånd t.ex? Vad som än händer får sådant bistånd inte komma i händerna på terroristorganisationer som sponsrar eller hotar med självmordsbombningar eller för den delen bistånd till organisationer som attackerar israeliska soldater eller poliser. Vidare har Hamas på programmet Israels förstörelse och det står såvitt jag vet fortfarande i deras charter att:
"There is no solution for the Palestinian question except through Jihad. Initiatives, proposals and international conferences are all a waste of time and vain endeavors.".

Abbas har haft en svår situation och balansgång och ska en eloge för att ha försökt övertyga palestinier att våld inte är vägen mot fred. Och propagandan i media har också minskat med vissa vidriga undantag. Dock har han inte varit lika framgångsrik med att stoppa raketattacker mot Israel eller låtit några säkerhetsstyrkor konfrontera terrorister som finns på palestinskt område.

fredag, juli 01, 2005

HD-domare avgår i USA.

Idag offentliggjordes oväntat att den enda kvinnan i USAs högsta domstol kommer att avgå. Detta har fullständigt dominerat nyhetskanalerna i USA och även på radion sedan offentliggörandet. FOX, CNN, och MSNBC rapporterar oavbrutet om domaren karriär, hennes involverade i olika beslut, vilka som kan komma ifråga att efterträda henne osv.

Domaren var en moderat konservativ som har röstat för de allra flesta beslut som gått igenom i HD. Ett viktigt sådant är förstås rätten till abort för kvinnor som bara i den frågan väntas engagera organisationer runt i USA inför valet av nästa domare. Det är redan tal om att organisationer som MoveOn.org ligger i startgroparna för att spendera hundratals miljoner svenska kronor på propaganda i TV. För konservativa grupper är läget likadant. Detta är första gången på 11 år som någon från HD stiger ner och det finns en risk för att det blir konfrontation mellan demokrater och republikaner i kongressen angående detta. Ja, det talas till och med om krig på vissa håll i media. Presidenten är den som ska nominera och utse ny kandidat på livstid. Om jag vore Bush och ville få något gjort i kongressen under resten av hans mandatperiod så skulle jag försöka nominera en liknande domare som precis gick, alltså någon som visserligen är konservativ men ändå någorlunda moderat i sina åsikter. Annars tror jag att det kan bli ett väldigt infekterat politiskt klimat i Washington och på andra ställen i USA.

Domaren ska kunna representera alla amerikaner i rätten och kunna tolka lagen utan att se till sina åsikter om hur samhället borde vara. Bush indikerade att han kommer höra av sig till både republikanska och demokratiska ledare i kongressen inför nomineringen och sedan ville ha att det skulle bli en värdig process där den nominerade behandlas rättvist både under utfrågningar i kongressen, under debatter och sedan att kandidaten skulle få en chans genom att senaten röstar om den föreslagna. Demokraterna har i princip en uppgörelse med republikanerna om att inte ha en filibuster, dvs göra det omöjligt med en röstning om kandidaten i senaten, för föreslagna kandidater men i undantagsfall kan de göra det. Om jag hade varit demokratledare hade jag undvikit frän retorik och konfrontation innan nomineringen kommer för att försöka få en sorts kompromisskandidat. Vi får se vad som händer.

$2.95 a month web hosting Bloggtoppen.se