tisdag, juli 19, 2005

Antalet civila döda i Irak

Idag har Svenska Dagbladet följande artikel på sin förstasida: 25000 civila döda i Irak baserad på en rapport av Iraq Body Count och Oxford Research group som nyligen kommit ut om antalet civila offer i Irak.

Artikeln börjar:

"I Irak har uppemot 25 000 civila dödats i militärt våld sedan USA-alliansen invaderade landet för drygt två år sedan. Det är den "bortglömda kostnaden" för kriget, enligt en oberoende brittisk rapport."


Är 25000 riktigt? Som följer senare i artikeln är uppskattningen av denna grupp bara en i mängden av antalet civila dödsoffer. En kort genomgång vad olika studier har gett:

  • Iraq body count (denna rapport): Datamaterialet kommer från passiv övervakning av mediarapporter sedan Mars 2003 till Mars 2005. Potential för att inte ifrågasätta uppgifter tillräckligt om mediakällor har intresse i att överdriva eller förminska antalet civila dödsoffer. Också potential att missa en del dödsfall som aldrig kommer in i tidningar eller där människor rapporteras som skadade i media men som senare dör. Den officiella rapporten som jag snabbt skummade igenom var inte direkt opartisk utan hade fraser med av typen: 'Hans pappa. Hans mamma. Två systrar. En bror. Alla döda. Detta var krigets pris för 15-åriga Omar när fordonet Omar färdades i inte stannade vid en amerikansk kontroll 8km från Bagdad.' Propaganda i en rapport gör att jag i alla fall blir mer skeptiskt inställd.
  • Lancetstudien. I 33 kluster i Irak intervjuades 988 hushåll om antalet dödsoffer före och efter kriget (18 månader efter). Författarna angav att 98000 (konfidensintervall: 8000-194000) fler människor dött under tidsperioden efter kriget jämfört med före. Dödsoffren kunde vara både militära eller civila offer och vara resultat av både våld eller icke-våldsorsaker som sjukdomar, olyckor och våldet kunde ha orsakats antingen av koalitionen eller irakiska militären/motstånd/terrorism. Runt en tredjedel av Lancets ökade dödlighet kan ha varit pga av våld om man ska sätta tilltro till deras siffror. Ett potentiellt problem med Lancet var de få kluster som fanns och att dödsofferna inte var jämnt fördelade över Irak så en konsekvens blev att Falluja stod för två tredjedelar av alla våldsrelaterade dödsoffer. Dettt kluster exkluderade man vi uppskattningen av antalet ökade dödsoffer men det illustrerar lite hur mycket ett enskilt kluster kan inverka.
  • FN genomförde en mycket större studie i Irak runt April, Maj 2004 där över 2000 kluster valdes ut och sammanlagt runt 22000 hushåll intervjuades om bl a krigsrelaterade dödsoffer sedan krigets början och resultatet blev 24000 (konfidensintervall: 18000-29000). Skillnaden mot Lancet är t.ex här att detta inte är ytterligare dödsoffer jämfört med perioden före kriget och att krigsrelaterade orsaken här är annorlunda jämfört med Lancets rapportering av antalet dödsfall oavsett orsak (som 98000 inkluderar). Dödsfall pga våld i Lancet är det som ligger närmast krigsrelaterad i FN-studien men det är ändå inte direkt jämförbart. I FN-studien var 12% av de döda personer under 18 men i Lancet var det (bortsett från Falluja) 19% av de döda som var under 15, något som får en att fundera lite på hur representativa dödsfallen i Lancet var. En annan sak var Lancets höga barnadödlighet i perioden efter krigsstarten inte brekäftas i FN-studien. I Lancet var barnadödligheten 29 per 1000 före invasionen och 54 efter invasionen men i FN-studien var motsvarande siffror 32 och 35. Den som vill läsa lite mer om Lancet och FNs studier kan kolla här eller läs Heikos kommentar här, här eller
    här
  • Vidare har Iraks inrikesministerium kommit ut med siffror om antalet irakiska dödsoffer från att ha kollat mediauppgifter och från bårhus mm. Inrikesministern har sagt att 12000 irakier har dödats av 'insurgents' från börjat av kriget. Bara den 10 senaste månaderna räknat från 31:e Maj i år hade mer än 8000 irakier dödats av samma typ av män enligt inrikesministern, vilket får att undra lite över den sammanlagda summan av 12000.


Svenska bloggare som diskuterat irakiska dödsoffer är bl a Alicio och Dennis på Sänd mina Rötter regn.
Lite märkligt när man läser statistiken i den nyutkomna rapporten över vem som står för de civila dödsfallen så anges det 9270 (eller 37%) för USAledda styrkor men endast 318 pga av terroristattacker. Istället verkar de ha lagt mycket av vardaglig terrorism under 'kriminella mord' och 'okända agenter' samt 'antiockupationsstyrkorna' där siffrorna snabbt kommit upp i tusentals och tiotusentals. DN skriver:
"John Sloboda säger att forskargruppens rapport inte nödvändigtvis motsäger Lancetrapporten, vilken inkluderade dödsfall som uppgavs vara indirekt orsakade av kriget men inte berodde på våld."

Visst, Iraq Body Counts rapport är svår att jämföra med Lancets rapport då det beskriver olika sorts dödsfall, olika sorters tidsperioder, passiv monitorering vs. surveyundersökning osv. Lancet ser jag som ett mer vetenskapligt försök att komma fram till antalet dödsoffer i Irak, liksom FN-studien, medan rapporten som refererades i DN öppet vädjar till känslor som i citatet om Omar ovan och är rätt otydlig med hur indelningar och kategoriserar i olika tabeller även om det finns en förklaringssida. En annan sak som fick mig att fundera var det relativt ringa antalet redovisade dödsoffer pga av självmordsattacker (990) de senaste två åren. Det låter alldeles för litet men vissa av dessa offer finns möjligtvis redovisade i någon annan kategori men det var svårt att avgöra.

Uppdatering: Reaktioner från Irak regering och myndigheter till rapporten:

Iraks regering kommenterade idag Iraq Body Counts och Oxford Research Groups rapport:

"Vi välkomnar det fokus på irakiska civila offer av våld som givits i denna rapport men anser att den har fel i att påstå att plågan av terrorism har dödat färre irakier än de multinationella styrkorna. De internationella styrkona försöker att undvika civila offer medan terroristerna attackerar civila och försöker döda så många av dem som möjligt."

Vidare fortsatte uttalandet från primiärministerns departement med:
Det irakiska hälsoministeriet har kontinuerligt räknat antalet dödade civila och skadade och deras senaste siffror visar att 6629 irakiska civila har dödats och 23838 skadats mellan april 2004 och april 2005. Siffror från inrikesministeriet, som inkluderar förluster från irakiska väpnade styrkor, visade att 8175 irakier dödades i de tio månaderna från juli 2004 till maj 2005.

Vidare beskriver irakiernas ledning vad de anser vara problemet i Irak (fri översättning):
Grunden till Iraks lidande är terrorism, ärvd från Saddam fascistiska regim och missledd fundamentalistisk ideologi. Lösningen är att utveckla Iraks säkerhetsstyrkor och den politiska processen - och de som vill hjälpa Irak borde spendera sin energi på det. Alla vet att de internationella styrkor är nödvändiga i Irak, temporärt för att denna process att lyckas och de kommer att lämna Irak vid en tidpunkt vald av irakier, inte som en respons på tryck från terrorister.

Visst, trupperna kan lämna landet när än irakierna själva vill det. Det är bara för Iraks ledning att begära det så försvinner dem. Intressant var också att se att iraks ledning själva hade annan uppfattning och annat datamaterial för att styrka att amerikanerna dödar mindre civila än terrorister.
Uppdatering 20:e Juli angående Reuters
Via Alicio fick jag information om att nyhetsbyrån Reuters misstrodde studiens resultat med, bl a att rapporten inte verkade återspegla 'motståndets'/terroristernas våld i form av bilbombningar och självmordsbombningar. Såvitt jag vet har inte svensk media noterat detta eller möjligen noterat det och tyckt att det var oviktigt.

2 Comments:

At 11:49 em, Blogger Alicio said...

TT noterade för en gångs skull att Reuters misstror studien:

"Nyhetsbyrån Reuters skriver att rapporten inte tycks visa den fulla omfattningen av den förödelse som rebellernas bilbomber åstadkommer."

Mvh - Alicio

 
At 4:34 fm, Blogger rgr said...

Du har rätt. Jag såg att en likadan kommentar fanns på Expressen men inte på varken DN eller Svd, i alla fall inte de artiklar jag refererat till.

 

Skicka en kommentar

<< Home

$2.95 a month web hosting Bloggtoppen.se