måndag, oktober 31, 2005

Khatami dömer ut nuvarande presidents kommentarer om Israel

ABCNews (AP) rapporterar idag via nyhetsbyrån IRNA att f.d. presidenten i Iran, Khatami, nu hårt kritiserat Ahmadinejad för sina kommentarer om att ta bort Israel från kartan. Enligt IranMania sa Khatami bland annat:
Vi ska inte säga saker som skapar ekonomiska och politiska problem in världen.

Och att Ahmadinejads kommentarer har gett politiska problem för Iran kan man ju lugnt säga när t.om nära associerade som Kina och Ryssland varit ute och hårt kritiserat presidentens uttalande. IranMania skriver att Khatami aldrig nämnde presidenten specifikt men uppfattades rikta sig mot presidenten med följande uppseendeväckande rader:
Jag har alltid sagt att liberalismen inte ska förolämpas. Den ska kritiseras. Det värsta är att kritisera liberalism med fascistvärden och fascistprinciper i islams namn.

Är det möjligt att Khatami anklagar nuvarande presidenten för att använda sig av fascistprinciper i islams namn? Ska bli intressant att se vad reaktionen blir.

söndag, oktober 30, 2005

Kanske en petitess men i alla fall...

Sveriges Radio beskriver idag hur ett par, tre FN-personer ska åka ner till fångbasen på Kuba. Personligen förstår jag inte varför Ekot gör någon stor sak av resan i sig och det är väl snarare anklagelserna mot behandlingen av fångarna som är viktigare. Det som stör mig är namnet på radiofilen: Fångar sondmatas med smutsiga slangar. Det framgår i artikeln i övrigt att detta är anklagelser från fångarna och att det förnekas fullständigt av amerikansk personal. Se vidare på Kansas City Star för att få mer information om turerna kring detta. Amerikanerna hävdar att det är endast är läkare och sjuksköterskor som får lov att byta tuber och att det i Al Qaidas träningsmanual finns instruktioner att hitta på övergreppspåståenden i fångenskap. Att då som SR ha en radiolänk med ovanstående namn utan några citattecken runtom kan få någon som inte läser texten noga att missledas att tro att anklagelserna är riktiga eller trovärdiga när det i själva verket är osäkert.

Saudiarabien in i WTO

Oavsett vad man tycker om det verkar det som om Saudiarabien nu är på väg in i världshandelsorganisationen WTO efter att USA, EU och andra nu accepterat saken. Anledningen att jag är skeptisk är att Saudiarabien är den stat som mest exporterat extrem hatideologi runtom i världen genom diverse offentliga och semioffentliga institutioner och myndigheter som Freedom House tidigare upplyst om. Medlemmar av den kungliga saudiska familjen där har enligt MEMRI gett fyra miljarder dollar till palestinska 'mujahedinkrigare' och familjer till 'martyrer' mellan 1998 och 2003. Något positivt kan dock komma av situationen och det kan kanske hjälpa till att sakta öppna upp landet, något som det är hög tid för. Nyhetsbyrån Reuters rapporterar att nu blir det svårare för Saudiarabien att neka till att ta in varor som de tidigare vägrat som alkohol, griskött, porr eller varor från t.ex Israel. Däremot lär efterfrågan på dessa varor vara minimalt så det blir nog inte stora omvälvningar men ändå en viktig principfråga om öppen handel och minskning av importregler. Och det blir enklare för företag utanför Saudiarabien att investera i kungadömet. NPRs Marketplace tar upp frågan att Saudiarabien nu kommer in i WTO i sitt program.

lördag, oktober 29, 2005

Efterverkningar av Irans presidents tal

Sedan jag senast skrev om presidentens tal har mängder av reaktioner kommit in från olika delar av världen. Blair är en av dem som varit ute och kommenterat presidentens tal. Det rapporteras av bl a i Hindu News:

Om de fortsätter i denna stil så kommer folk att tro att de är ett reellt hot mot säkerhet och stabilitet i världen.

Detta kan ses som ett indirekt hot mot Iran att inte fortsätta med den typen av uttlanden tror jag. Blair sa vidare att:

Om de fortsätter såhär så kommer folk fråga sig: när kommer ni göra något?
Och det är precis det som händer. Någon respons förväntar sig folk när uppmaningar om folkmord och folkfördrivning och bortsuddning av en stat kommer från ledaren av en nation. Säkerhetsrådet och Kofi Annans uttalanden är i och för sig välkommet men jag skulle dessutom vilja se andra åtgärder mot Iran eller dess ledning pga av sådant idiotiskt språkbruk som presidenten och andra ledare haft för sig. USA motsätter sig för tillfället uteslutning av Iran ur FN enligt AP. Demokrat-kongressmannen Tom Lantos är en av dem som tar starkast avstånd från presidentens uttalande och skickade en passning till en del av vänstern: "pseudo-sophisticates said it was merely oratory.", dvs att presidentens tal av endast snack och inget annat. Det som talar emot detta är stödet som Iran ger organisationer som Hamas och Islamiska Jihad som gör mer än pratar. En analys i brittiska BBC som jag hörde via morgon-NPR i bilen fick mig att småle lite. En analytiker, journalist eller reporter från Iran påpekade att det inte var helt ovanligt med skarp kritik från Iran och tog Rafsanjani som exempel. Tidigare under dagen hade jag sett en referens på just en sida på BBC att Rafsanjani 1998 hade talat om att en arabstat skulle spränga en atombomb i Israel så det var just fin 'kritik' det. Irans UD har nyligen försökt tona ner kritiken som tydligen tagit Iran på sängen. AP refererar pressmeddelandet:


Den islamiska republiken av Iran står vid (is committed to) sina förpliktelser baserade på FNs charter och har aldrig hotat eller använt militärmakt mot ett annat land
. Nähe och att presidenten nyligen gått i ett tåg med mängder av plakat av typen 'Död åt Israel', 'Död åt Amerika' och 'Död åt England' är endast deras sätt uttrycka olika åsikter om någon enstaka sakfråga av mindre betydelse då eller?

Mycket märkligt är för övrigt att Iran nu är mer positiv angående förhandlingarna mellan EU3 och Iran som rör kärnkraft. Man skulle kunna tro att de fattat att världen blivit än mer skeptisk än tidigare mot att en död-åt-alla-staten ska komma ett steg närmare kärnvapen.

onsdag, oktober 26, 2005

Irans nya president: Israel ska förgöras

Irans president sa på en konferens med titeln 'en värld utan sionism' att Israel måste förgöras och att ingen fred kan fås för ett litet stycke land:

"As the Imam said, Israel must be wiped off the map"
med referens till Khomeini. Tydligen kom Irans president in till konferensen till ropen 'Död åt Israel' vilket presidenten själv uppmuntrade till. Och inte nog med detta. Han hotade även de muslimska ledare som erkände Israel med 'the wrath of their own people'. Är detta ledaren för det land som ska få anrika uran och utveckla kärnkraft, naturligtvis för endast fredligt bruk? Ja, hur kan någon få för sig att de har annat än fredliga intentioner med sådan retorik.

Hezbollahledaren Nasrallah var också på konferensen och sa bl a:

"We should gather all means to annihilate the regime which occupies Qods (Jerusalem)", något som säkert uppskattades av representanten för Hamas som var närvarande. Kan det bli mer klart att Iran aktivt stödjer terrorism och terrorister och hotar att förgöra andra stater? Iran med kärnvapen? Nä tack.
Se vidare artikeln från AFP.
Reaktioner: Enligt Haaretz (AP) har Frankrikes utrikesminister reagerat starkt på Irans presidents utspel:

Vi har lagt märke till dessa pressrapporter om kommentarer av President Ahmadinejad. Om dessa kommentarer verkligen var gjorde så fördömmer vi dem med den största styrka ('with utmost firmness')

Ja, fördömmanden är bra och nödvändiga men det är bara ord än så länge. Ska ord räcka för att markera mot ett land som vill förgöra ett annat och som beblandar sig med terrorister.
Uppdatering 2: AFP har nu uppdaterat vilka andra reaktioner Irans presidents uttalanden fått runt om i världen. Frankrikes utrikesminister har tydligen lovat kalla Irans ambassadör i Frankrike till Paris för att förklara vad Iran egentligen menade. Tyskland kallar dem genom en presstalesman för 'totalt oacceptabla' och 'fördömmer dem i de starkaste termer'. AFP påpekar att både Tyskland och Frankrike är med i EU3 som är Irans motpart angående kärnkrafts-/kärnvapensprogrammet. Det verkar som om Iran gräver ner sig i en hål angående det programmet och presstalesmannen för Vita Huset säger också att det stryker under den oro som USA har angående Irans kärnkrafts/kärnvapen-ambitioner. Den mest radikala kommentaren kom från Shimon Peres i Israel som föreslog att Iran skulle uteslutas ur FN pga presidentens uttalande strider mot FN-stadgan och är en kallelse till massmord och jämförbart med brott mot mänskligheten. Att ha en ledare för en FN-stat som förordar massmord kan inte vara acceptabelt tycker Shimon och att utesluta Iran är klart en möjlighet. Det kanske till och med är önskvärt såvida inte Irans ledning upphör med hets till massmord och stöd till terrorism och tar tillbaks vad de sagt. Men det viktigaste är nog att de inte kan sägas vara lämpliga att ha tillgång till kärnvapen.

söndag, oktober 23, 2005

Negativa nyheter från Irak? En hemlig opinionsundersökning sägs visa att många irakier tycker attacker mot utländska soldater kan försvaras

Reuters sammanfattar en ny hemlig opinionsundersökning som den brittiska militären, enligt Sunday Telegraph, låtit en irakisk forskargrupp göra:
 • 45% av irakierna säger att attacker mot brittiska och amerikanska styrkor är berättigade
 • Mindre än 1% tyckte att de utländska styrkorna var ansvariga för några förbättringar av säkerheten i landet
 • 82% sa att det var starka motståndare till utländsk trupp i landet

Sunday Telegraph som först rapporterade om undersöknigen har lite mer information. Förvånansvärt lite sägs om studien i sig, t.ex frågaställningen, antalet utvalda, bortfallet i studien med mera. Istället ges några nya sifferuppgifter:

 • 67% känner sig mindre säkra pga av ockupationen
 • 43% av irakierna tycker att förutsättningarna för fred och stabilitet har minskat
 • 72% har inget förtroende för de multinationella styrkorna.

Enstaka svar går att förstå som att många känner sig osäkra med allt våld som försigår i landet men det sammantagna bilden blir jag lite förundrad inför. Rent principiellt tycker jag att om irakierna inte vill ha utländsk trupp kvar så ska utländsk trupp också lämna landet. Så om irakierna känner att de är redo att ta över sitt land så varsågod. Knappast att någon amerikansk soldat gråter några tårar för det, tvärtom. Lite försiktig bör man vara när man sätter all vikt vid en enskild anonym opinionsundersökning dock, särskilt som vi vet så lite om den. Det låter rimligare att lämna ansvaret för hurvida de utländska trupperna ska vara kvar i landet eller inte till valda irakiska representater som kan tala för sina medborgare. Opinionsundersökningsresultat kan variera över tiden: Kollar vi tillbaks lite i tiden så gav OxfordResearchs studie från Februari 2004 (n=2652) att en knapp majoritet ansåg att USA befriat landet, 55% tyckte det var rätt att USA invaderat landet sett från den tidpunkten, och endast 17% tyckte att USA skulle lämna landet direkt medan 40% skulle stanna tills det fanns en permanent regering. En annan studie från samma institut från i Juni 2004 gav att 33% sa att USA skulle lämna landet direkt medan resten ville ha kvar trupper från ett par månader, till en permanent regering var tillsatt, till säkerhetssituationen blivit bättre etc. På frågan om vad som var det viktigaste för dem sa 33% fred och stabilitet medan 8% sa att utländska trupper skulle lämna landet. I annan fråga sa 70% att den viktigaste frågan är att återställa säkerhetssituationen men samtidigt sa 44% att livet var bättre nu jämfört med 25% sa att det var sämre. 42% sa att vid det tillfället att de stödde amerikanska styrkor i landet.

Sammanfattningsvis är den nya studien lite oroande men samtidigt tycker jag det är upp till valda irakiska politiker att bedöma när de tycker att de inte tycker sig behöva utländska trupper längre. Det är klart att irakierna inte vill ha utländska trupper kvar längre än nödvändigt men i de tidigare undersökningarna har bilden varit att irakierna tycker det viktigaste är säkerhetssituationen och tycker ledarna att de behöver hjälp med den är det nog inte läge att överge att överge dem nu. Och enligt Sunday Telegraph bad Iraks president igår kväll länderna som har trupper i Irak att stanna:

"Det skulle bli kaos och kanske inbördeskrig. Vi är nu i ett världskrig startat av terrorister mot civilisation, mot demokrati, mot framsteg, mot all mänsklighetens värden.

Om de brittiska trupperna drog sig ur så skulle terroristerna säga: titta, vi har fått igenom vår vilja gentomot världens bästa militärstyrkor i världen och terror är vägen att få europeer att ge upp."

Det tål att tänka på.

måndag, oktober 17, 2005

Navelskådning

Inte för att jag tror att ett test berättar hela historien men ändå.... Resultatet hänger naturligvis mycket på vilken typ av frågor som tas upp och hur de tolkas. Såg testet via LousieP. Ärligt talat hade jag kunnat tänka mig på rösta på både demokrater och republikaner i USA medan i Sverige är mina sympatier mer åt moderaterna i första hand och folkpartiet i andra hand.

You are a

Social Liberal
(71% permissive)

and an...

Economic Moderate
(55% permissive)

You are best described as a:

Democrat
Link: The Politics Test on Ok Cupid
Also: The OkCupid Dating Persona Test

söndag, oktober 16, 2005

DNs och TTs annorlunda 'analys' av kommande Irak-resultatet

En dag efter irakierna röstat om den författning som dess ledare arbetat fram antyder TT via DN att valresultatet var uppgjort från början:

Visst blev det ett ja från Iraks folk till den nya författningen. Folkomröstningen i lördags kunde inte ge annat resultat, sade alla ansvariga från Iraks president Jalal Talabani till USA:s utrikesminister Condoleezza Rice dagen efter.

Dels står den överväldigande folkmajoriteten av shia och kurder bakom det nya demokratiska Irak som författningen ritar upp. Dels har aldrig någonsin ett val eller en folkomröstning i Irak givit annat resultat än vad överheten vill. Det är en vana från 20-talet, då Storbritannien manipulerade irakierna.


Jag trodde inte mina ögon när jag såg texten. Först blev jag negativt överraskad av referensen till Condolezza Rice och valresultatet precis som om vad hon tror om valresultatet måste bli det riktiga. Dels är den andra paragrafen helt vansinnig. TT och DN skriver rätt ut att valresultatet kommer bli på ett visst vis för att 'överheten' vill det. Det är så man blir illamående. Här har irakierna röstat om sin författning om hur deras land ska styras med risk för sina liv och sedan kommmer TT och antyder att deras röster inte har någon betydelse för att det varit omfattande valfusk och manipulation i alla fall. I själva verket är varje röst viktig och en käpp i hjulet på de som vill ta över landet med våld. DN, säg upp avtalet med TT säger jag bara. Om någon är nyfiken på hur Condelezza uttrycke sig om hurvida irakierna röstade ja eller nej till författningen så sa hon enligt AFP såhär:

"There is a belief that it has probably passed. But again, we'll see,"


Detta sammanfattades i en rubrik av AFP som "Iraq constitution 'probably passed': Rice ". Jag antar att TT endast tagit del av rubriken och struntat i resten för att ta någon sorts politisk poäng.

torsdag, oktober 13, 2005

Chomsky nästa nobelpristagare?

Jag ska medge att jag aldrig hört talas om dagens offentliggjorda nobelpristagare men blev lite nyfiken när Dick Erixon beskrev honom som 'USAhatare' och tänkte väl att det kanske är att ta i för mycket. Men budskapet återkommer i Thomas Steinfelds kommentarer i SVD: 'det enda som fortfarande brinner hos Harold Pinter är möjligen hans USAhat'. En lite snabb sökning på Google ger väldigt extrema uttalanden: Under ubriken 'Den amerikanska administrationen är ett blodtörstigt vilddjur' ursäktar han både terroristattacken den 11:e september och skulle ge Blair alla skuld om en attack skedde i London:


Folk glömmer inte. De glömmer inte hur deras kamrater dödats, de glömmer ej tortyr, de glömmer ej orättvisor, de glömmer ej förtryck, de glömmer et terrorism av mäktiga makter. De glömmer inte bara: de slår också tillbaks.

Massmorden i New York var förutsägbara och oundvikliga. Det var en hämnd för konstant och systematisk uttryck av statsterrorism från amerikas sida under många år, i alla delar av världen.


I ett tal i Florens en dag före attackerna i New York talade Harold Pinter om fångarna i USA som ett Gulag och benämnde USA som en 'rouge state' och kallade USA för den 'farligaste makten som någonsin funnits', dvs Harold anser att USA är farligare än t.ex HitlerTyskland.

Från en terrorist till en annan....

Amerikanska kontraterrorismoperationer i Irak har resulterat i att ett brev (hela brevet här) uppsnappats som ska vara från Al-Qaidas andreman Ayman al-Zawahiri till Al-Qaidas ledare i Irak, Abu Musab al-Zarqawi. Jag ska vara ärlig och säga att min första tanke när jag fick höra om brevet var om det verkligen var äkta. Department of Homelands security säger dock följande om brevet:


The document has not been edited in any way and is released in its entirety in both the Arabic and English translated forms. The United States Government has the highest confidence in the letter's authenticity.

Alltså inget har ändrats eller editerats i brevet och de har det högsta förtroende för brevets äkthet. Jag får förutsätta att de har mycket på fötterna för att uttrycka sig så pass säkert. DHS sammanfattar materialet i det långa brevet men det räcker berättar inte alls hela bilden:


 • Irak är nu mittpunkten för det globala jihadrörelsen (Sett från Al-Qaidas synvinkel är Afganistan och Tjetjenien av mindre. Speciellt nämns Irak, Egypten och Syrien och Libanon som av största vikt.)
 • Sett från Al-Qaidas synvinkel slutar inte kriget vid ett amerikanskt tillbakadragande.
 • Ett erkännade av hur demokratin lockar irakier
 • Ett strategiskt och inte bara ett taktiskt eller operativt perspektiv vidarebefordras (särskilt den politiska och media delen av kampen betonas av andremannen utöver 'militära' aktioner)
 • Behovet för att ha allmänt stöd åtminstone tills ett jihad styre har upprättats

Det kan läggas till att Zawahiri ber Zarqawi att inte fortsätta med attacker mot shias på det sätt som gjorts även om läran som shiamuslimerna får är falsk enligt honom. Här säger åldermannen till sin lärljunge att:

Vi måste repetera vad vi nämnt tidigare, att majoriteten av muslimer inte förstår detta och möjligtvis inte ens kan föreställa sig det. På grund av detta ställer sig många av dina muslimska beundrare bland vanliga muslimer frågande till attackerna mot shias. Skärpan i detta ifrågasättande ökar när attackerna är mot en av deras moskeer och blir än skarpare då attackerna är mot Imam Ali Bin Abi Talibs mausoleum. Min uppfattning är att denna sak inte kommer vara acceptabel för den muslimska befolkningen oavsett hur mycket du försökt förklara det.


Liknande argument använder Al-Qaidas andreman om slakten av fångar, dvs att det är inget som den stora av massan av muslimer kan acceptera och han inte ska låta sig luras av entusiasmen av sina närmaste. Han talar vidare om vilket svagt stöd talibanerna hade i Afganistan och därmed vikten av politiska aktioner för att undvika att som i Afganistan att folk var passiva eller hotfullt inställda mot talibanerna. Att ha allmänt stöd bland muslimer betonas väldigt mycket. Utan allmänt stöd kommer islamiska mujahedin-rörelsen krossas spår Zawahiri. Och då kan man ju fråga hur de mäter allmänt stöd. Om folk genom allmänna val väljer politiker att representera folket, betyder inte det att politikerna har folkets stöd och en kamp från mujahedin automatiskt är en kamp från en minoritet mot en majoritet, dvs de kommer inte att få allmänt stöd, såvida de inte bildar ett politiskt parti förstås...?

Några nyhetskällor som tar upp brevet: AFP: Zawahiri letter questions Zarqawi on conflict with Shiites och Knight Ridder Newspapers: Letter from bin Laden lieutenant outlines hopes, strategy in Iraq

Uppatering 14:e Oktober USA anklagas på en islamistisk webbsida känd för att sprida Al-Qaidamaterial för att ha för förfalskat brevet mellan de två terrorister. Hurvida det ligger någoting i detta är svårt att veta.

tisdag, oktober 11, 2005

Bush jämförde islamisk radikalism med kommunism

I ett tal om kriget mot terrorismen inför National Endowment for Peace i förra veckan beskrev Bush i detalj som hotet som USA och västvärlden står inför i kriget mot terrorismen. Bush har tidigare fått kritik för att just sin slogan 'kriget mot terror' är rätt intetsägande och fått personer att be honom specificera vilka som USAs fiender i denna strid. Det är uppenbart att terroristerna i Irak och på andra ställen inte gör det i isolering utan gör det med referenser till islam och med vissa religiösa ledare som ursäktar eller uppmanar till attacker. Bush kommenterade relationen islam och terrorism på följande vis:

... Trots att dessa mördare väljer sina offer slumpmässigt så är dessa attacker från en klar och fokuserad ideologi, en samling övertygelser och mål som är onda, men inte galna.

En del kallar detta onda för islamisk radikalism; andra militant jihadism; andra islamofascism. Vad det än kallas så är ideologin mycket annorlunda från religionen islam. Denna typ av radikalism utnyttjar islam för att betjäna en våldsam politisk vision: etablerandet med terrorism och omstörtning av ett totalitärt imperium utan varje form av politisk och religiös frihet.


Det är alltså inte islam i sig som är problemet utan en samling personer som utnyttjar religionen för sina mål och dåd. Islamofascisterna vill väl få det till att USA för ett krig mot islam som helhet, något som Bush också tar upp i sitt tal och kommenterar att dessa personer aldrig nämner i sammanhanget USAs insatser i Bosnien, Kosovo, Somalia, Afganistan, Kuwait och Irak.

Om vi då ska ta liknelserna med islamisk radikalism med kommunism så säger Bush att de ligger på flera plan:


 • Likt kommunismen så är den radikala islamismen elitistisk med ett självtillsatt garde som säger sig tala för massorna.
 • Likt kommunisternas ideologi så lär den nya fienden ut att oskyldiga individer kan offras för en politisk vision.
 • Likt kommunismens ideologi så har de radikala islamisterna totalitära ambitioner. Dess ledare låtsas vara en kränkt part som försvarar de svage mot imperialistiska fiender. I själva verket har de själva oändliga imperialistiska ambitioner. De försöker att slå ner på alla avvikelser i åsikter och kontrollera varje del av tillvaron.
 • Likt kommunismen så är islamofascismen nedlåtande mot fria människor och säger att män och kvinnor som lever i frihet är svaga och dekadenta.
 • Likt kommunismen så har den radikala islamismen inneboende motsägelser som får den att misslyckas. Genom att vara rädd för frihet - misstro mänsklig kreativitet, bestraffa förändring och begränsa bidragen från hälften av befolkningen - så underminerar denna ideologi de kvaliteer som gör mänskliga framsteg möjliga och samhällen framgångsrika.

Jag bara försöker föreställa mig att Göran Persson eller Lejonborg sagt något liknande i svensk debatt. Det hade väl blivit flera ramaskri runtom i samhället och att så får man minsann inte säga. Personligen tyckte jag det var skönt att höra att någon viktig politiker vågade gå in mer i detalj på detta ämne av radikal islamism. Som Bush tror jag att svagheten hos de militanta jihadisterna är att ett samhälle de eftersträvar kommer ett bli ett samhälle som radikalt misslyckas på olika sätt pga av dess intolerans och brist på nytänkande, som ett Nordkorea ungefär där ingen utveckling sker förutom på vapenfronten.

Carl Bildt håller helt med Bush om ett av hans stycken:


Terroristernas mål är att störta en demokrati, ta ett strategiskt land som en bas för terror, destabilisera MellanÖstern och slå till mot Amerika och andra västländer med alltmer våld.

Precis som Bildt tycker jag man kan diskutera hur vi hamnat här men nu är situationen som den är och vi kan inte låtsa att de är tvärtom. Att i all oändlighet diskutera hurvida det var rätt att gå in i Irak är en sak, att diskutera vad som behövs härnäst är en annan. Själv var jag tveksam till Irakinvasionen när den hände med tanke på potentialen för antalet oskyldiga som riskerade dödades men sedan de trupperna kommit in i Irak finns det endast en sida att vara på. Och det är inte på den sida som vill störta en folkvald, om än temporär regering, som utför sprängdåd mot civila och saboterar återuppbyggnad mm.

torsdag, oktober 06, 2005

Senaten tar upp spridningen av saudisk hat- och hetsmaterial

Som jag tidigare rapporterat så har saudisk hatideologi spridits öppet i amerikanska moskeer, något som Center for religious freedom vid Freedom House studerat. Det har varit allt ifrån hets mot icke-muslimer till hot om mord för de som konverterar till någon annan religion, allt med stark koppling till Saudiarabien.

Efter dessa uppgifter kom ut skrev 15 senatorer ett brev till Condolezza Rice med krav på respons mot Saudiarabien och för att identifiera de saudier som var ansvariga för sådan spridning, icke låta de resa in till USA, kontakta Saudiarabien för att kräva att de slutar stödja aktiviteter som att sprida hat och brott mot mänskliga rättigheterna runt om i världen.

Nu rapporterar New York Sun och WorldnetDaily att senaten ska undersöka den saudiska hatpropagandan och då speciellt den radikala wahabismen som sponsrat runtom i landet. Amerikanska UD har redan krävt att Saudiarabien ska ta ansvar hat- och jihadpropaganda som sprids i amerikanska moskeer från deras land. Nu ska det tydligen bli senatsutfrågningar senare i månaden av Arlen Spector, ordförande i justieuskottet. Hoppas att något gott kan komma med detta. Förhoppningsvis blir det en starkare press på saudierna för att inte sprida wahabismmaterial runtom i världen och förhoppningsvis ökar också medvetenheten om sådan hat-ideologi med senatsförhören. New York Sun rapporterar vidare att Karen Hughes, en av Bushs allra närmaste medarbetare som nu är ambassadör, tog upp frågan direkt med saudierna när hon besökte landet för någon vecka sedan. Bra att någon försöker göra något åt situationen.

måndag, oktober 03, 2005

Human rights watch: Irakiska 'motståndet' begår krigsförbrytelser och vissa grupper begår brott mot mänskligheten

AP rapporterar idag om människorättsorganisations Human Rights Watch studie av det irakiska 'motståndet' (eller rebeller, fascister, baathister eller terrorister). Human rights avfärdar i mycket motståndets och dess försvarares argumentation och försvar av attacker.

T.ex sägs uttryckligen att attacker avsiktligen riktade mot civila aldrig är befogade även om de civila i någon mening uppfattas stödja utländska styrkor i landet. Human Rights Watch skriver att de argumenten:

'inte har någon grund i internationell lag som kräver skydd av varje civil som inte aktivt deltar i stridigheterna'.


Som exempel på personer som internationell lag förbjuder attacker mot:

 • Civilanställda för utländska regeringar. Inkluderar irakier som är frisörer, städare, översättare, elektriker osv för koalitionen
 • Irakiska politiker och regeringstjänstemän, domare, valarbetare mm
 • Personer i hjälporganisationer eller FN-tjänstemän
 • Personer som ansöker om jobb i irakiska polis- och militärstyrkorna. Dessa anses som civila i internationell lag. Intentionen att ansöka om jobb gör dem inte till stridande.
 • Mediapersoner både från Irak och internationella sådana
 • Professionella som lärare, professorer, läkare och advokater

Systematiska massmord i form av självmordsattacker mot civila kan enligt människorättsorganisationen räknas som 'brott mot mänskligheten'. Det är kanske dags för de som i sitt blinda USAhat vill att de antidemokratiska krafterna i Irak ska vinna ska tänka ännu en gång av vad det är de stödjer: En samling individer som systematiskt begår krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten när de medvetet attacker personer som enligt internationell lag räknas som civila. Hela rapporten är för övrigt klart läsvärd, inte minst syftet med attackerna mot civila. Dock undrar jag om de inte glömt ett argument: att ha så spektakulära attacker att civila populationer i de krigförande länder inte längre tycker kriget är värt att kriga eller går att vinna, dvs demoraliserande budskap. Militärt kan de inte vinna och på längre sikt tror jag inte att stödet för sådant våld ens bland bland sunnidelen i landet kommer att finnas.

$2.95 a month web hosting Bloggtoppen.se