torsdag, april 06, 2006

Visumfria resor från Europa till USA ett potentiellt hot

USA ser hot från europeiska militanta islamister. Det skriver Reuters efter att ha intervjuat assisterande utrikesministern och ansvarig för europeiska affärer, Daniel Fried. Han säger att en till två procent av europeiska muslimer är involverade i extremistaktiviteter men att endast en liten fraktion har en potential att gå över gränsen till terrorism men att det endast behövs få för att utföra ett attentat, som för övrigt Italien nu verkar ha förhindrat.

Enligt Reuters:
Fried säger att europeiska muslimers kamp med arbetslöshet, diskriminering och integration har skapat god jordmån för utnyttjande av extremister. Militanta individer utnyttjar också de fria yttrandefrihetslagarna i vissa europeiska länder för att sprida sina ideologier.

'Lägg till detta en väldigt negativ uppfattning och en felaktig uppfattning av amerikansk utrikespolitik bland Europas muslimska minoriteter och du har en särskilt farlig mix' sa han.

Det är intressant att se hur en ansvarig amerikansk politiker ser på situationen i Europa och vilket eventuellt hot det utgör. Robert Leiken vid the Nixon Center och vid Brookings Institute har skrivit att efter den 11:e september fanns det personer i kongressen som ville avsluta visumfritt resande till USA. General Accounting Office har på uppdrag av representanthuset internationella utskott under 2002 utrett vad ett eventuellt slopande av visumfritt resande till USA skulle innebära och rapporten finns här. Newsweek rapporterar också om Leikens studier. Magasinet skriver att av alla de terrorister som gripits i Europa och USA mellan 1993 och 2004 hade 87% invandrarbakgrund men 41% var medborgare i västerländska länder. Detta visar lite på problemet. Exempel på utfrågningar och diskussioner i representanthuset om screening av potentiella terrorister i samband med det visumfria programmet finns här. Saker som diskuteras är terroristlistor, hurvida personer kan behandlas annorlunda beroende på om de är födda eller invandrade till ett land, konsekvenser för turismindustrin vid hårdare krav osv. Rätt intressant. Leiken har också skrivit en annan essä under 2005 som tar upp samma ämne med titeln 'Europas Mujahiden, där massimmigration möter massterrorism'

Men hittils har det ansetts som orealistiskt att slopa visumfritt resande efter allt diplomatiskt och byråkratiskt krångel det skulle medföra. Jeremy Shapiro vid Brookings påstår att visumfritt resande mellan Europa och USA ger USA intäkter på 66 miljarder dollar vilket inte är något att skratta åt heller. Däremot är det rimligt att ha ökad övervakning av de personer som kommer till landet i form av att flygbolag får ge information om flygpassagerare, fingeravtryck tas vid passkontrollen, biometrisk information i pass, ökat informationsutbyte mellan säkerhetstjänster osv. Dock krävs det inte så mycket för att kraven skulle kunna skärpas och det är givetvis om det sker ytterligare attacker i USA från personer som kommer via Europa. Det ligger både i Europas och USAs intresse att förhindra att gränserna mellan dessa världsdelar/regioner sluts alltmer och visumtvång införs.

$2.95 a month web hosting Bloggtoppen.se