söndag, maj 21, 2006

Misstänksamheten mot islam är stor i Tyskland och verkar öka

Frankfurt Allgemeine Zeitung har låtit ett opinionsföretag undersöka vilka attityder tyskar har mot islam och muslimer både överlag och i Tyskland. Deutsche Welle sammanfattar resultaten i sin artikel 'Tysk misstänksamhet mot islam och muslimer ökar':
Experter fruktar nya konflikter efter att en studie som publicerats denna vecka visade att de flesta tyskar är tveksamma till att den västerländska och muslimska/islamiska världen kan samexistera fredligt. Misstänksamheten mot de 3 miljoner muslimer som lever i Tyskland verkar också öka.

Denna sammanfattning bekräftas av forskarnas/utredarnas egna ord:
Tyskarna är mer och mer av åsikten att en varande, fredlig samexistens med den muslimska/islamiska världen inte kommer vara möjlig.

Nu kan ju frågan om inte politiska frågor som kärnvapen och Iran kommer in i detta för vissa tyskar men en redovisning av olika svar i studien ger mer information:

-61% av de tillfrågade sa att det alltid kommer vara stora konflikter mellan kristendomen och islam.
-91% associerade islam med förtryck av kvinnor (jämfört med 85% ett par tidigare)
-83% tyckte islam var dominerad av fanatism jämfört med 75%.
-71% tyckte att islam var intolerant jämfört med 65% för ett par år sedan
-56% tyckte att det skulle vara förbud mot moskeer så länge muslimska länder har förbud mot kyrkor.

En del av dessa uppgifter har hämtats från en artikel i Expatica som kompletterar Deutsche Welles beskrivning.

Jämförande siffror från England (pdf) (tagits upp här tidigare) visar att endast 17% anser att det är möjligt med samexistera med muslimer och 67% befarar att motsättningarna kommer att öka mellan grupper av människor. Även i England tror färre att Väst kan leva i fredlig samexistens med den muslimska världen än inte.

I Sverige säger två tredjedelar att värderingar inom islam inte är förenliga med grundläggande värderingar i det svenska samhället, samma andel vill inte underlätta utövande av islam i Sverige och en majoritet är emot bärande av slöja på arbetsplatser.

Några funderingar kring dessa uppgifter så. En slutsats jag drar med denna misstänksamhet mot islam och muslimer är att invandringspolitiken inte drar och inte har dragit jämt med vad folk i flera europeiska länder anser. Med stora majoriteter djupt skeptiska till islam i västerländska länder kan man fråga sig hur det kan komma sig att invandringspolitiken inte har ändrats för att reflektera denna opinion. Ska europeiska länder bara fortsätta med nuvarande politik och se på när spänningar mellan olika grupperingar i euroeiska länder riskerar att växa ännu mer? En invandrings- och integrationspolitik utan folkligt stöd tror jag är ett recept för framtida politiska oroligheter och migrering av röstning till randpartier.

En viss tendens till ett slut på Europas tolerans tror sig Newsweek kunna finna. En av frågorna tyskar, danskar, svenskar och andra är tvungna att ställa sig till sist är vad en tysk, dansk, eller svensk är. Jag har inget bra svar på den frågan. Jag lutar att en medborgare ska kunna vissa saker om svenska historien, kulturen, lagar, samhälle, och språk innan personen ifråga får medborgarskap men exakt vad som krävs kan man diskutera i det oändliga.

Sedan kan diverse experter och politiker naturligtvis avfärda en stor majoritets syn på islam som 'islamofobi' och rasism som ska bekämpas och att det är fördomar osv. Det kan skapas informationskampanjer från statens sida för att lära sina invånare vad de egentligen ska tycka. På något sätt är det en nedlåtande syn mot sina invånare att de är för dumma, för inskränkta och vi vet minsann bättre och har värderingar än de flesta andra och därför ska vi upplysa dem.

4 Comments:

At 5:15 em, Blogger Mr Brown said...

På sätt och vis besvarar du frågan du själv ställde till mig på Mr Browns om jag ansåg att folk i gemen var främlingsfientliga. Väldigt många vill inte samexistera med muslimer tydligen.
Frågan man kan ställa sig är om det överhuvudtaget är möjligt att INTE samexistera. Vad skulle bli konsekvenserna om EU plötsligt stängde gränserna och vi t.ex. bara tog emot 10% av de flyktingar som kommer hit i dag? Vad skulle vi vinna på det? En mer homogen kultur? Mindre missnöje? Vad skulle vi förlora? Större social oro? Humanitära katastrofer i EUs gränsområden? Öppen konflikt med tredje världen?

 
At 7:23 em, Blogger rgr said...

Är svaret ja på frågan då menar du? Jag tolkar i alla fall att du tycker så. Om du tycker folk i allmänhet är främlingsfientliga så mister väl ordet i stort sin explosiva innebörd eftersom i stort sett de flesta man möter skulle tillhöra denna kategorin.

Jag tror inte att folk i gemen är främlingsfientliga. Frågan och svaren om samexistens kan vara en indikation på upplevda och/eller verkliga skillnader mellan det samhälle man lever i och den muslimska kulturen eller stater som man uppfattar den/dem.

Du ställer en mängd frågor som var och en skulle generera ett långt svar. Vad vinner vi på att ta in flyktingar? Ja, troligen det vi vinner är att vi gör en humanitär insats och kan känna oss duktiga efteråt. Att flyktingar själva vinner på det är inget att diskutera. Att det kan finnas negativa efterverkningar är heller inte så konstigt. Men denna debatt handlar ju inte enbart om flyktingar som sådan. Det är lite överspelat. I Tyskland var det som jag fattade gästarbetare som sedan stannade och tog med sig familjer som lett till spänningar och klyftor.

Man kan säkert se situationen på flera olika sätt. Många europeiska länder har negativ befolkningsutveckling och har ett visst behov av fler människor, främst unga. Vissa säger att invandrare alltid genererar ett positivt resultat oavsett typ av invandring, utbildningsnivå eller bakgrund. Andra säger att all invandring är negativ. Jag är inte i något av dessa extremläger. Det beror väl på hur man definierar positivt och negativt och vad man tar hänsyn till. Jag är dock relativt skeptisk till vissa inslag i politiken och skulle hellre se ett system med fler krav för uppehållstillstånd och medborgarskap förutom mellan vissa länder som EU och andra västerländska länder.

 
At 6:52 em, Blogger Mr Brown said...

Jag ser främlingsfientlighet som ett upptrappat försvar mot yttre faktorer hos en befolkning. Vad som är föremålet för den upptrappningen och styrkan i den kan variera hos olika grupper. Just nu verkar det finnas tendenser till att man förhåller sig avvisande till invandring och muslimer i många länder i Europa, speciellt där det finns hög arbetslöshet, som i östra tyskland t.ex.

Som jag ser det har politikerna ett problem. De kan anpassa sig till den opinionen och införa tuffare asyllagar, men eftersom problemet med arbetslösheten och ekonomin enligt min åsikt har väldigt lite med invandring att göra så riskerar sådana åtgärder bara att bli en kosmetika som snarare ökar motsättningarna och konfrontationerna.

Anledningen är framför allt att familjer i tredje världen är oerhört beroende av inkomster från utvandrande ungdomar. om dessa inkomster stryps kommer desperationen att öka. fler tar större risker. Flyktingströmmarna leder till ökade konflikter i gränsområdena till EU. den humanitära situationen förvärras. Det är ohållbart för Europas politiker i längden att ha flyktingläger med miljontals flyktingar precis utanför europas gränser.

För mig är det uppenbart att det finns strukturella problem inom den globala ekonomin som måste korrigeras. Det handlar inte om att vi skall vara snälla utan om en pragmatism som följer av en human inställning.

 
At 4:00 em, Blogger rgr said...

Kanske jag inte förstår tillräckligt bra men jag tycker fortfarande det där med främlingsfientligheten är relativt luddigt. 'Upptrappat försvar mot yttre faktorer hos en befolkning'... Menar du om en folk reagerar på invandrares utseende som skulle vara yttre faktorer? Eller är det främlingsfientlighet om man hellre vill ha en sorts invandrare än en annan sorts, t.ex. från välutbildade jämfört med lågutbildade t.ex?

Det där med hur mycket politiker ska svara mot en opinion är en intressant fråga. Jag kan beundra t.ex. Bush för att han inte ändrar en ståndpunkt pga av en temporär opinion så på det viset tycker jag inte alltid att politiker ska ge efter. Däremot måste ändå på något sätt politiker kunna förstå sina väljare och åsikter i vissa frågor. Jag är tveksam till att det skett i denna fråga. Och jag tror inte heller att det handlar endast om ekonomi och arbetslöshet. Jag tror också det rör sig om segregation, om uppfattad skild kultur i vissa fall, ökad grad av religiösitet i offentliga sfären, uppfattad överrepresentation i välfärdssystem och brottslighet, vilka än förklaringarna må vara. Jag är inte så säker på att spänningarna och klyftorna försvinner bara för att arbetslösheten blir mindra, om den nu blir det. Är det inte högkonjuktur i Sverige nu??

Argumenten att låta personer från tredje världen invandra för att annars kan de inte skicka hem pengar till sina anhöriga tycker jag är märkligt. Det finns väl andra sätt att från världens sida stödja de fattiga och behövande i så fall.

 

Skicka en kommentar

<< Home

$2.95 a month web hosting Bloggtoppen.se