söndag, september 17, 2006

Veckan som gått lite snabbt

I måndags var det 5 år sedan 11:e september vilket ingen i alla fall USA kunde ungå att lägga märke till. Själv var jag själv i ett flygplan då planen i USA kraschade in i WTC, i Pentagon och kraschade i Pennsylvania. Först på marken fick jag veta vad som hänt och det kändes helt overkligt. Jag kom ihåg hur jag undrade hur världen nu skulle förändras. Senare var detaljerna från terroristdåden i USA helt vedervärdiga. Folk hoppar mot säker död från WTC i New York, andra ringer från planen förtvivlade och desperata hem till sina nära och kära för att säga några sista ord varav några fick nöja sig med telefonsvarare. Sedan kom patriotismen ut i full skala. Aldrig har jag sett så många flaggor viftande överallt. Som jag ser det var det oundvikligt att USA efteråt invaderade Afganistan för att försöka slå undan benen på talibanerna som möjliggjort Al Qaidas träningsläger. När det gäller Irakinvasionen var jag sedan mycket skeptisk till den, framför allt kändes det som att den forcerades fram innan alla andra möjligheter undersökts och mer internationellt stöd säkrats. Det går inte att gå igenom allt som påverkas av attackerna. Islam och dess uttolkare har mer kommit under lupp då många öppet försvarat attacker mot civila. Det är numera klart att det finns en grupp människor som vill ta utöva massmord på ovetande civila i religionens namn. Attacker som de i London och Madrid har skett över hela världen och ett otal har redan stoppats enligt myndigheterna. Var är världen på väg kan jag undra ibland. Stämningarna i Europa och USA har blvivit mer kritiska mot Islam och muslimer och i muslimska länder blir det kravaller, demonstrationer och bränder efter några teckningar i en lokaltidning i Danmark eller något påven säger. Människor i väst beskylls ofta för att vara islamofobiska men hur är då situationen i muslimska länder om inte kristendomfobisk eller västfobisk på många sätt.

Bush tappar mer anseende hos mig efter försöken att få igenom lagar för t.ex. förhör av och tribunalprocess för fångar som skiljer sig åt från vad de erfarna John Mccain, John Warner och Lindsey Graham vill ha. Frågan som diskuteras t.ex. om fångar ska kunna få tillgång till bevisningen mot dem och hur Genevekonventionerna ska tolkas om de ska definieras av ytterligare och om bevis från omstridda förhörsmetoder kan användas. Jag litar mycket mer på de tre nämnda republikanerna i dessa frågor än Bush. Se t.ex hur AP rapporterar om saken. Det finns tydligen visst tal om en kompromiss mellan Vita Huset och de tre senatorerna med ingen verkar veta vad kompromissen skulle bestå av. Ju mer slutprodukten blir lik Vita Husets position desto sämre tror jag för omvärldens förtroende för tribunalprocessen och förhörsreglerna som finns.

lördag, september 16, 2006

Mindre skrivande troligen

De som på ett eller annat sätt följt bloggen vet kanske att jag varit relativt ojämn i hur ofta jag uppdaterar bloggen. Ibland flera inlägg om dagen, ibland många dagar mellan uppdateringar. I fortsättningen tror jag mest jag kommer uppdatera på helgerna då det för mig känns allt mindre lockande att efter en full arbetsdag ägna mycket av min återstående tid på kvällen framför datorn på kvällen att skriva, kommentera och efterforska diverse saker. På helgen är det lite annorlunda.

fredag, september 08, 2006

Varför så bråttom?

Jag såg via Andrew Sullivan att amerikanska militära jurister och advokater är skeptiska till vissa delar av Vita Husets nya plan för att pröva terrorister i domstolar. Om någon har problem med att läsa NYT-artikeln finns liknande beskrivningar av motståndet mot Vita Husets förslag t.ex. på Seattle Times eller Philadelphia Inquirer. Förutom motstånd från en del ledande jurister t.ex. om att fångar ska ha rätt att se den bevisning som finns mot dem finns också motstånd från vissa av de republikaner jag har förtroende för som John Mccain, John Warner och Lindsey Graham.

Det jag tycker är oroväckande är det tal om att Vita Husets förslag måste röstas igenom snabbt. En person som beskrivdes som hjälpreda åt ledarskapet i kongressen talade om att ge 24 timmar åt de tre ledande republikanerna att tänka om. De talas också om att gå runt Armed Services Committee:n för att direkt få röstning i hela senaten. Blir det så att ett beslut forceras fram och att råd från militära jurister inte tas hänsyn till och beslutet i slutändan blir väldigt partiskt republikaner mot demokrater så vore det oklokt och dumt tror jag. Istället för en snabbfix så vore det väl ändå bättre med en genomtänkt lösning som respekteras av bred majoritet av politiker i USA och av militära jurister överlag och även av en internationell opinion i slutändan. Jag hoppas inte NBC har rätt i sin antydan att det är något som ska drivas igenom innan mellanårsvalet där administrationen försöker framstå i kampen mot terrorism. Är det så att det är totalt omöjligt att nå en politisk enighet om nya lagar så är det väl en sak att forcera en lagstiftning men är situationen så illa i den frågan ännu?

Andra bloggar:
,
,
,
,

torsdag, september 07, 2006

Terrorism skrämmer allt fler

Jag såg en artikel på SVT med titeln 'Terrorism skrämmer allt fler':

Stora majoriteter i USA och Europa ser internationell terrorism som ett extremt stort hot. Det visar en undersökning gjord inför femårsdagen av attackerna mot World Trade Center i New York rapporterar TT.

Ett annat orosmoment för både amerikaner och europeer är Iran. Och landets kärnvapenprogram. Drygt 80 procent av de tillfrågade tycker att ansträngningarna att förmå Iran att avstå från kärnvapen ska fortsätta.

Hotet av islamsk fundamentalism upplevs mycket stort av en majoritet. Dock inte islam i sig.


När jag läste detta efterlyste jag detaljer. Vad menas med 'stora majoriteter'? 53% eller kanske 99%? Hur stort upplevs hotet av islamsk fundamentalism i siffror och är det verkligen sant att människor i USA och i Europa inte ser Islam i sig som ett hot? Det sistnämnda skulle dock förvåna mig med tanke på opinionsundersökningar i diverse länder (som Tyskland, Storbritannien) i Europa som visar ett negativ attityd mot Islam och som verkar vara på nedåtgående.

Jag började mitt sökande på Yahoo News där jag hittade en artikel av Reuters med titeln 'Americans would back a strike on Iran: Poll' Däri refereras en nyligen släppt internationell opinionsundersökning (The annual Transatlantic Trends survey) med jämförande opinioner i USA och i många europeiska länder. Där finns siffror som ger mer kött på benen än i SVTs korta notis. 66% av europeerna (en ökning med 8% mot förra året) och 79% av amerikanerna (ökning med 7% från förra året) säger att internationell terrorism är ett 'extremt viktigt hot'. Motsvarande siffror för de som säger att islamsk fundamentalism är ett 'extremt stort hot' är 52% (upp 11%) för europeer och 58% (upp 13%) för amerikaner.

Resultatsektionen av studien visar en mängd andra detaljer om ovanstående hot och också om attityder på både sidor av Atlanten ifråga om andra hot, USAs och EUs roll i världen. övervakning, invandring osv osv. Här ser vi också den skeptiska attityden mot Islam i diverse länder trots SVTs försäkringar att folk inte ser Islam i sig själv som något hot. Inget lands invånare anser att Islams värden är förenliga med värdena i respektive lands demokrati. Som exempel kan nämnas USA (28% förenligt mot 56% inte förenligt), Frankrike (37% vs. 57%) och Tyskland (26% vs. 67%) men jag kunde lätt inkludera fler länder från tabellen i studien. Det ska sägas att på frågan varför man tycker så säger de flesta att det beror på individuella muslimska grupper och inte på Islam i sig. Jag vet inte om det var det som SVT refererar till.

Igår kollade jag också på en annan studie genomförd av Pew Research Center angående attityder bland amerikaner 5 år efter 11:e september. Där verkar det som alltfler (40% jämfört med 35% för 4 år sen) ser 9/11 som startskottet till en stor konflikt mellan Islam och Väst. Fortfarande är de i majoritet som säger att konflikten endast är med en liten radikal grupp inom Islam men majoriteten har minskat. Här kan svaren blivit som de blivit på grund av få svarsalternativ. Det är knappast självklart att det är antingen tycker jag. Övrigt från denna studie är ett minskat fokus bland amerikaner på militära åtgärder vilket jag nog själv tror behövs med.

Jag kan också rekommendera läsning av två intervjuer angående hur situationen är nu 5 år efter 9/11 och risken för en civilisationskamp. Harvardprofessorn Samuel Huntington, som myntade begreppet civilisationskamp (clash of civilizations), betonar hur viktig religionen är för många människor i vår tid och att det tenderas att underskattas, att världen är pluralistisk, att kommunikationer har ändrat på interaktioner mellan civilisationer mm. Han betonar samtal som större medel för lösa dispyter med individuella länder för att ta hänsyn till enskilda folks intressen. I detta är han nog ense med Akbar Ahmed, professor i Islam vid American University i Washington och enligt BBC en av världens ledande auktoriteter på Islam (vad nu det har för betydelse), som beskriver att han efter sina resor i muslimska länder tidigare i år fått uppfattningen att antiamerikanismen och antisemitismen aldrig varit så stor och många känner att Islam är under attack explifierat av invasionerna i Irak och Afganistan, Muhammedteckningar, och allmänna kränkningar från västerländsk media mot Islam. Man behöver inte köpa att det är väst, västliga medier, västliga regeringar nödvändigtvis som gjort något fel som gör att det är berättigat att känna att Islam är under attack. Men det kan ju vara relevant att känna till strömningarna i världen så att man vet att ens åtgärder får konsekvenser.

Han säger på frågan om vilket muslimskt ledarskap som kommer fram i dagens värld att det är av tre slag, dels ett som fokuserar på mystisk, poetisk tolkning av Islams religiösa texter, dels ett som fokuserar på att anpassa Islam till omvärlden och dels ett som arbetar för en återgång till en renlärig, fundamentalistisk tolkning av religiösa texter. En uppfattad situation där Islam är under attack stödjer en fundamentalisk utveckling säger Akbar. Och jag tycker visst han har en bra poäng men samtidigt tycker jag det är störande att omvärlden ska behöva tassa runt religionen så att inte blir störd, kränkt, känner sig attackerad, stigmatiserad osv. Akbar har jag för övrigt tagit upp i ett program om frågor och svar om Islam.

Andra bloggar om:
,
,
,
,
,

tisdag, september 05, 2006

Resultat av valtester...


Jag testade tre valtester (i DN, SVD och Expressen) inför årets svenska val och resultaten i dem pekar i stort sett mot moderaterna (undantaget testet i Expressen) men som de allra flesta andra har jag sympatier för andra partier beroende på vilken fråga som tas upp.Godtyckligheten i vilken fråga som tas upp eller utelämnas ger rätt annorlunda profiler. Sämst tyckte jag Expressens test, förmodligen för att jag inte hade särskilt starka åsikter i frågorna och testet därför inte blev särskilt diskrimerande. Frånvaron av frågor om utrikesfrågor var märkbar överlag. Svenska dagbladets test avspeglar i större grad den sympati jag känner för partierna och den ordning jag hade rangordnat dem före ett test.

Som jag skrivit tidigare känner jag mig i amerikansk politik någonstans i mitten och skulle kunna tänka mig rösta på kandidater från olika partier beroende på person och vilket förtroende jag hade för den.

fredag, september 01, 2006

Visumfritt resande ett av terrorismens offer i framtiden?

Jag tog redan i April i år upp hur hur den assisterande utrikesministern för i USA i Europafrågor, Daniel Fried, såg ett hot mot USA från terrorister från Europa. Vidare har efter den 11:e September kongressledamöter tagit upp frågan om hurvida visumfritt resande mellan USA och 27 andra stater borde avskaffas. Hittills har ingen lyssnat på sådana röster då vinsterna rent ekonomiskt är stora med nuvarande system. Men nu efter avslöjandet av planerade massmord igen av terrorister från Europa, exemplifierade av t.ex. Londonattackerna men även av situationen i Tyskland kan jag tänka mig, tas frågan lite försiktigt upp på nytt.

En inflytelserik republikansk senator från Arizon, John Kyl, ska hålla senatsförhör i flygsäkerhet där även det så kallade Visa Waiver-programmet ska diskuteras. International Herald Tribune refererar till att en del i kongressen och en del säkerhetsexperter nu ansett att USA är extra sårbart pga det visumfria resandet och det faktum att flera av de senaste tidens terrorister varit europeiska muslimer. Homeland Security-departementet säger sig än så länge inte ha planer på att ändra Visa-Waiver-programmet men vem vet vad som händer efter ytterligare attacker från europeisk mark.

Daily Telegraph beskriver hur en företrädare för konservativa Heritage Foundation anser att i dagens läge har frågan om ändra eller radikalt modifera det visumfria resande inte tillräcklig kraft i kongressen men han varnar för vad som händer vid ytterligare avslöjade planer eller framgångsrika attacker från England. Personligen tror jag det antagligen krävs attacker som faktiskt utförs för att ändra nuvarande resepolitiken och inte enbart attacker som avslöjas. Hurvida den ändras beror väl på antalet dödade i så fall, hur långt det var från föregående attack osv men jag tror inte USA eller EU automatiskt kan räkna med att ha visumfritt resande, tyvärr, om attackerna fortsätter i längden. Jag är i så fall den första att beklaga om det visumfria resande skulle försvinna i framtiden av olika skäl, dels personliga, dels ekonomiska och dels politiska.

Niall Ferguson har en kolumn i Los Angeles Times med titeln 'What if the Heathrow bombers succeeded?' som spekulerar i reaktionen i USA och också inne i England på en framgångrik attack som den med flygplanen sprängda i luften mellan England och USA. Är det inte möjligt att en hel del politiker, kommmentatorer på TV och allmänt i media blivit mycket mer kritiska mot England och i förlängningen mot Europa i stort, oavsett om det är motiverat eller ej med någon sorts abstrakt men absolut moralisk skala? Inte enbart hade fokus varit på bristande flygsäkerhet utan närvaron av radikal islamism i England och i amerikanska ögon säkerligen för stort tålamod med imamer som hetsar mot västvärlden. Jag tror Ferguson har rätt i att Atlanten hade framstått som större än på länge i ett sådant läge.

$2.95 a month web hosting Bloggtoppen.se