söndag, oktober 29, 2006

Folk mest rädda för USA?

Folk är mest rädda för USA står det t.ex. i Sydsvenskan. Liknande artiklar från tt har jag sett i DN och Svenska Dagbladet som fått stort utrymme:

Drygt 1 000 personer fick svara på frågan " Vilket av följande länder anser du vara det största hotet mot världsfreden? ". Bland svarsalternativen fanns sex olika länder - Israel, Kina, Ryssland, USA, Nordkorea och Iran.


Nordkorea var nära att dela förstaplatsen med USA - 28 procent av de tillfrågade tyckte att landet var farligast. På tredje plats kom Iran med 18 procent av rösterna.

Först och främst tycker jag förstås att det låter konstigt att folk verkligen skulle vara mest rädda för USA. Många i Sverige har varit och är väl fortfarande kritiska till USAs närvaro i Irak och det är väl detta som reflekteras till viss del att en del säger att USA är ett 'hot mot världsfreden'. Själva begreppet tycker jag är lite oklart. När var det 'världsfred' senast? I detta nu pågår ju knappast någon världsfred nere i Irak kan jag tycka och så har kanske fler tyckt när det svarat? Eller ska man tolka hot mot världsfreden som att det är hot om världskrig?

Även om folk i allmänhet inte skulle vara rädda för USA vilket jag inte tror, och det visar inte studien heller utan istället att en av fyra eller fem tycker USA är det största hotet vilket är en skillnad, så kan man fråga sig om bilden är sådan pga av ett verkligt hot eller om opinionen också påverkas av den interna mediabilden vilken jag ofta tycker tar fasta på sådant som är negativt med USA i någon form. Anklagelser framställs som fakta såvida man inte lösläser artikar osv. Så frågan är om opinionen är som den är pga media eller om media är som den är pga opinionen. Antagligen är inget av alternativen helt rätt.

2 Comments:

At 2:42 em, Blogger charlotte said...

Observera att frågan inte handlar om vilket land man tycker mest illa om, vilket land man absolut inte skulle vilja bo i eller så utan om "världsfreden". Eftersom USA är det land som oftast intervenerar militärt på olika platser utanfär sitt eget närområde kan det väl ses som tämligen rationellt att vara mest rädd för USA.

 
At 9:52 em, Blogger rgr said...

"Eftersom USA är det land som oftast intervenerar militärt på olika platser utanfär sitt eget närområde kan det väl ses som tämligen rationellt att vara mest rädd för USA. "

Kanske är det ord som hot mot världsfreden jag hänger upp mig på. Att USA på något sätt hotar allas säkerhet i någon form när de historiskt också varit bra att ha USA också i olika ingripanden som första Gulfkriget, många kanske håller med om avsättandet av talibanerna var ok etc, ingripandet på balkan förmodligen räddade liv osv därmed inte sagt att det inte går att hitta ingripanden av USA som var mindre lyckade.

 

Skicka en kommentar

<< Home

$2.95 a month web hosting Bloggtoppen.se