torsdag, oktober 05, 2006

Svar på utmaning

Som svar på en bloggutmaning och kanske ett sätt för mig att skriva något igen (funderar ibland på sluta skriva men vi får se vad som händer...) kommer detta inlägg som enligt utmanaren ska handla om ideologier. Frågor och svaren då:

1) Politisk ideologi du förespråkar?
Ingen speciell. Jag inbillar mig att jag inte är speciellt ideologisk av mig på något sett men kanske är jag det innerst inne och förmår inte formulera någon ideologi som jag kanske ändå agerar efter... Jag är inte den person som försöker tänka ut en massa grundläggande principer för att sätta upp handlingsregler hur jag ska tänka eller resonera så att jag blir konsekvent i någon mening enligt principerna. Sedan kan inte alla ens åsikter förklaras med hänvisning till logik. Ibland tycker man bara på något sätt. En del kanske då försöker avfärda ens åsikter som fördomar om man inte kan referera till någon sorts överbyggnad av ideologi och principer men det tycker jag inte borde behövas. Ibland kan det räcka med en sorts ryggmärgsreaktion, instikt eller känsla för att övertyga sig om att något är rätt eller fel även om man kanske inte kan övertyga någon annan med sådant.

Största möjliga lycka till största mängden människor skulle vara en princip efter beslut kan fattas. Men hur definieras lycka och hur ska man mäta lycka och är det säkert att lycka för en person är lycka för en annan. Ska principer gälla över gränsen och mellan folk eller endast inom länder osv. Det finns hur många frågor som helst att ställa sig.


2) Politisk ideologi du föraktar mest?
Diverse totalitära ideologier som påtvingar ett mycket litet utrymme för individer att fatta egna beslut utan istället gör att folk underkuvas och förtrycks på olika vis. Sedan är fundamentalism i olika former frustrerade för mig, om det så är i religiös form eller ej. Tvärsäkerhet eller väl en annan sak jag ogillar när det gäller ideologiers förträfflighet.

3) Materialist eller idealist?
Lite av varje beroende på vilken situation det gäller som de flesta andra. Jag är inte den som är mest fokuserad på lön och pengar. Då hade jag antagligen aldrig varit där jag är nu utan att säga för mycket. Speciellt märker man hur lite pengar eller materiella ting spelar roll när folk man känner drabbas av sjukdom eller skadas. Idealist är jag nog inte heller. Drömmare ibland men idealist? Låter alldeles för ambitiöst eller pretentiöst.

4) Plikt- eller konsekvensetik i politiken?
Vad sa du? För svåra ord för mig tror jag.


5) Politiskt uppvaknande?
Om jag haft något var det väl i högstadiet eller i gymnasiet men frågan är väl vad som menas med uppvaknande. Att man börjar lyssna till politiska tal, lyssna på musik som kan associeras med politiska händelser eller företeelser, eller börjat se skillnader mellan olika partiers politik och fatta tycke för något läger? En av de första sakerna jag kommer ihåg var hur jag ville ha fler betygsteg och upptäckte då vilka partier som tyckte som jag i den frågan. Sedan dess vet jag inte om jag är uppvaknad eller har politiskt somnat eller vad.


6) Politisk detour?
Någon anmälde mig en gång till SSU utan min vetskap om det nu räknas in i detta. Men mina sympatiser har knappast legat i den riktningen även om jag kan hålla mig socialdemokraterna i vissa frågor då och då. En viss dos ökad respekt för konservatism kanske efter min vistelse i USA har jag troligen. Likaså viss ökad skeptism med marknadsliberala lösningar som svaret på alla livets frågor.


7) Enskild person som påverkat dig politiskt?
Dylan, W Moberg, Kafka, J Heller, Emerson, Camus för att nämna några men framför allt den förstnämnda även om Dylan mycket väl må ha mycket annorlunda åsikter än jag i mycket.

8) Bok som påverkat dig mest politiskt?
Mest är ett dramatiskt ord. Och vad betyder förresten politiskt? Vilka värderingar man har inför vissa företeelser i samhället? Inte är det typen av böcker av typen Michael Moores eller O Reillys som predikar för redan övertygade i alla fall eller som är övertydliga. Något av det tråkigaste är att endast att läsa sådant som bekräftar ens egen föreställningsvärld.

9) Största bristen i den politiska ideologi du förespråkar?
Eftersom jag inte förespråkar någon speciell ideologi vad jag vet faller väl denna fråga. En del kanske har problem med bristen på renhet och konsekvens i ens övervägande om åsikterna inte är en reflektion av applikation av allmänna principer, vad vet jag.

10) Viktigaste enskilda politiska frågan?
Nu? Det finns alltid frågor som hälsovård, tillgång till jobb, bra utbildning som är viktiga och speciellt när man inte är säker på att man själv har tillgång till detta, nu eller i en framtid. Å andra sidan är jag nu intresserad av den vansinniga kvasireligiösa terrorismen som nu verkar vara en lockelse för en del. Inte trodde man för några år sedan att man på en resa mellan USA och Europa skulle behöva oroa sig för att ens plan skulle attackeras och några vill försöka döda så många oskyldiga som möjligt i något politiskt syfte. Dessutom ser jag med viss oro på hur rätten att driva med religioner inskränks som en rädsla för att inte få våldsaktioner mot sig av fundamentalister.

$2.95 a month web hosting Bloggtoppen.se